HZMO i REGOS ostvaruju postavljeni cilj smanjenja broja tiskanica koje dostavljaju poslodavci

Prije godinu dana u svim je medijima isticana uspješna provedba mirovinske reforma kao i suradnja među povezanim institucijama: HZMO, REGOS, PU, HZZO, HZZ. Najavljena je racionalizacija u njihovom poslovanju kao i smanjenje obveza poslodavcima za podnošenje različitih tiskanica.

Podsjećamo da su donošenjem Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima, o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak koji se primjenjuje od 01.01.2002. i Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S ostvarene normativne pretpostavke za kvalitetniju razmjenu podataka REGOS-a sa povezanim institucijama. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) redovito dostavlja REGOS-u matične podatke o početku, prestanku i promjenama tijekom osiguranja za sve osiguranike i obveznike podnošenja prijava, te povratno od REGOS-a preuzima i koristi podatke o osnovicama, vrstama i iznosima doprinosa i naknadama prikupljenim putem Obrasca R-S. Taj obrazac kreiran je sa svrhom da bi se većini spomenutih institucija pravodobno osigurali kvalitetni podaci u poslovanju i omogućila zamjena i ukidanje određenih tiskanica.

HZMO priprema prijedloge izmjena ZOMO-a i podzakonskih akata koji uređuju ovu materiju, tako da poslodavci i drugi obveznici podnošenja tiskanica neće morati u 2004. godini dostavljati sljedeće vrste tiskanica:

- M4P (M8P) prijavu podataka o stažu i plaći za 2003. g. i kasnije

- M14P prijavu o korištenju naknade plaće

- M5P (M9P) prijavu o stažu osiguranja i naknadi plaće na teret HZZO-a nakon prestanka

radnog odnosa

- M6P (M10P) prijavu o stažu osiguranja, naknadi plaće i osnovici osiguranja u vezi s

profesionalnom rehabilitacijom i invalidskom mirovinom zbog profesionalne nesposobnosti

za rad

- M16P (M17) prijavu o naknadi plaće na teret HZZO-a, Republike Hrvatske, centara za socijalnu skrb.

U funkciji ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja mogu se u postupku neposredne kontrole kod poslodavca utvrditi odstupanja od podataka iskazanih na Obrascima R-S ili utvrditi da za određeno razdoblje nije evidentiran Obrazac R-S. HZMO će za prikupljanje nedostajućih podataka pripremiti odgovarajuća podzakonska rješenja u cilju što bržeg i kvalitetnijeg ostvarivanja prava osiguranika.

Od poslodavaca se i nadalje očekuje da poštuju odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju u odnosu na ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima, o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak i Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S, jer je to osnovni preduvjet točnosti podataka koje će HZMO koristiti u postupcima iz svoje nadležnosti.

 

Zagreb, 30.12.2003.

 

Odjel za odnose s javnošću

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva