Održana 51. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 51. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a, održanoj 5. studenoga 2003., iznova se zatražilo od Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) redovito izvještavanje Upravnog vijeća o stanju i raspolaganju imovinom Zavoda. Upravno vijeće dalo je suglasnost HFP-u za prodaju dionica raspisivanjem natječaja sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske za 'KUTJEVO' d.d. Kutjevo.

 

Upravno vijeće dalo je suglasnost o zamjeni dionica u 'IPK OSIJEK' d.d. Osijek. Prihvaćen je i prijedlog povećanja temeljnog kapitala Zavoda u Vjesniku d.d. u iznosu njegovog potraživanja spram navedenog Društva. Upravno vijeće donijelo je odluku da se potraživanje Zavoda spram 'JADRAN'' d.d. Crikvenica pretvori u vlasnički udjel, uz uvjet da i svi ostali vjerovnici donesu odluku o pretvaranju svojih potraživanja u vlasnički udjel. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo i prijedlog za zamjenu dionica iz portfelja Kapitalnog fonda za dionice iz portfelja Zavoda.

 

Jednoglasno je usvojen privremeni financijski plan Zavoda za prvo tromjesečje 2004. Upravno vijeće usvojilo je i financijsko izvješće Zavoda za siječanj-kolovoz 2003. Upravno vijeće dalo je prethodnu suglasnost ravnatelju Zavoda za zaključenje ugovora o kupoprodaji računalne opreme.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1559197 Osiguranika - ukupno

1325568  Radnici kod pravnih osoba
125240  Radnici kod fizičkih osoba
64289  Obrtnici
19502  Poljoprivrednici
19542  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4970  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.10.2018.
broj prijava  1968
broj odjava  2006


opširnije

1233211 Korisnika mirovina - ukupno


502939  Korisnici starosnih mirovina
23949 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84074 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190814  Korisnici prijevremene mirovine
260 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192441  Korisnici invalidskih mirovina
238734  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668091 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565120 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.644,62  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2018. (6.206 kn) iznosi 58,73 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.347,18 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.400.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo 

147393 korisnika doplatka za djecu za 287004 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,41 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,67 kn. ... arhiva