Održana 51. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Na 51. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a, održanoj 5. studenoga 2003., iznova se zatražilo od Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) redovito izvještavanje Upravnog vijeća o stanju i raspolaganju imovinom Zavoda. Upravno vijeće dalo je suglasnost HFP-u za prodaju dionica raspisivanjem natječaja sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske za 'KUTJEVO' d.d. Kutjevo.

 

Upravno vijeće dalo je suglasnost o zamjeni dionica u 'IPK OSIJEK' d.d. Osijek. Prihvaćen je i prijedlog povećanja temeljnog kapitala Zavoda u Vjesniku d.d. u iznosu njegovog potraživanja spram navedenog Društva. Upravno vijeće donijelo je odluku da se potraživanje Zavoda spram 'JADRAN'' d.d. Crikvenica pretvori u vlasnički udjel, uz uvjet da i svi ostali vjerovnici donesu odluku o pretvaranju svojih potraživanja u vlasnički udjel. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo i prijedlog za zamjenu dionica iz portfelja Kapitalnog fonda za dionice iz portfelja Zavoda.

 

Jednoglasno je usvojen privremeni financijski plan Zavoda za prvo tromjesečje 2004. Upravno vijeće usvojilo je i financijsko izvješće Zavoda za siječanj-kolovoz 2003. Upravno vijeće dalo je prethodnu suglasnost ravnatelju Zavoda za zaključenje ugovora o kupoprodaji računalne opreme.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva