HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izdavanje potvrda o isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu u 2003.

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak, zaposleni korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2003. nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače 2004. zbog konačnog obračuna poreza.

Stoga pozivamo navedene korisnike kojima je isplaćivana mirovina u 2003. da podnesu godišnju poreznu prijavu.

Korisnici koji podnose poreznu prijavu moraju uz prijavu priložiti potvrdu o isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu i prirezu u 2003. godini.

Na zahtjev korisnika potvrde izdaju nadležne područne službe Zavoda prema mjestu prebivališta korisnika.

Za korisnike koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu kao i za sve one koji namjeravaju podnijeti godišnju poreznu prijavu, područne službe Zavoda izdavat će potvrde od 15. siječnja 2004.

 

Obračun poreza na mirovine i prireza na porez

Umirovljenicima, osim zaposlenim korisnicima invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad, pri obračunu poreza na mirovine tijekom poreznog razdoblja priznaje se osobni odbitak u visini od 2.550,00 kn mjesečno.

Osobni odbitak od 2.550,00 kn povećava se za porezne odbitke za uzdržavane članove obitelji i invalidnost koji se izračunavaju u postotku od osnovnoga osobnog odbitka koji iznosi 1.500,00 kn. Tako na primjer porezni odbici iznose: za uzdržavanog člana obitelji 600,00 kn (0,4 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za invalidnost 375,00 kn (0,25 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za prvo uzdržavano dijete 630,00 kn (0,42 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn), za drugo uzdržavano dijete 885,00 kn (0,59 osnovnoga osobnog odbitka od 1.500,00 kn).

Umirovljenicima koji imaju prebivalište i borave na područjima od posebne državne skrbi, utvrđenim posebnim zakonom, tijekom poreznog razdoblja porez se obračunava, uz priznavanje istih poreznih odbitaka kao i ostalim korisnicima mirovina. Međutim, ti korisnici trebaju u 2004. godini podnijeti godišnju poreznu prijavu da bi im porezne uprave u godišnjem obračunu poreza priznale veće osobne odbitke koji iznose 3.750,00 kn (za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine), 3.000,00 kn (za porezne obveznike imaju prebivalište i borave na području druge skupine) i 2.250,00 kn (za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine). Na osnovi priznatih većih osobnih odbitaka, umirovljenicima će porezne uprave vratiti više uplaćen porez u 2003. godini.

Porez se obračunava na poreznu osnovicu, koju čini mjesečna mirovina umanjena za osobne odbitke, odnosno invalidska mirovina zaposlenih umirovljenika, po stopama od 15%, 25%, 35% i 45% ovisno o visini porezne osnovice. Na porez se obračunava i prirez onim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine ili grada koji su uveli prirez.

Na porezne osnovice obračunava se porez po sljedećim stopama:

POREZNA OSNOVICA

STOPA POREZA

do 3.000,00 kn

15%

od 3.000,00 kn do 6.750,00 kn

25%

od 6.750,00,00 kn do 21.000,00 kn

35%

iznad 21.000,0 kn

45%

 

 

Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva