HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 11. ožujka 2004. Održana 53. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Dana 10. ožujka 2004. održana je 53. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je Upravno vijeće donijelo odluku o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 2004., prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovina.

Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o rastu plaća i troškova života u drugom polugodištu 2003. donijelo Odluku o povećanju aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2004. za 1,65%. Nova aktualna vrijednost izračunata je tako što je dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 43,79 kn povećana za polovicu zbroja porasta troškova života i promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u drugom polugodištu 2003.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, indeks troškova života u drugom polugodištu 2003. iznosio je 0,8% (tj. troškovi života porasli su za 0,8%), a povećanje prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u spomenutom razdoblju iznosilo je 2,5%, tako da polovica zbroja iznosi 1,65%. Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, nakon usklađivanja, od 1. siječnja 2004., iznosi 44,51 kn.

Ovako uvećane mirovine isplatit će se u travnju za mjesec ožujak, a sadržavat će i zaostatke za siječanj i veljaču.

Na istoj sjednici Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje usvojilo je i program rada Zavoda za 2004., Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za 2003. godinu, te plan prihoda i rashoda Zavoda za 2004. godinu.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva