Zagreb, 24. ožujka 2004. U travnju 2004. isplata mirovina usklađenih za 1,65%, uz povećanje poreznog odbitka na 3.000 kuna

U travnju 2004. isplatit će se mirovine za ožujak, usklađene za 1,65%, zajedno s razlikom po osnovi usklađivanja mirovina za siječanj i veljaču.

 

Od 1. travnja 2004. primjenjuju se izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dohodak, prema kojima se porezni odbitak za umirovljenike povećava s 2.550 kuna na 3.000 kuna. Svi umirovljenici koji su do sada plaćali porez na dohodak (i prirez ako prebivaju na području gdje se obračunava prirez), od travnja 2004. više neće plaćati porez (ako mirovina iznosi do 3.000 kuna) ili će plaćati manji porez nego prije. Zahvaljujući tome, navedenim umirovljenicima će se povećati iznos neto mirovine u travnju 2004.

 

Uz usklađenu mirovinu za ožujak 2004. i razliku mirovine za siječanj i veljaču, u travnju će korisnici koji dobivaju dodatak od 100 kuna i 6%, zadnji puta taj iznos dobiti u vidu dodatka. Naime, od svibnja 2004. (kada će se isplaćivati mirovine za travanj 2004.), dodatak od 100 kuna i 6% neće se više izdvojeno iskazivati već će se isplaćivati kao mirovina.

 

U svibnju 2004., dodatak kao sastavni dio mirovine, oporezivat će se za korisnike kojima je mirovina s uključenim dodatkom veća od 3.000 kuna.  Za korisnike koji imaju uzdržavane članove obitelji, s utvrđenom invalidnošću ili tjelesnim oštećenjem odnosno koji prebivaju na području od posebne državne skrbi, porezni odbitak veći je od 3.000 kuna.

 

Dodatak od 100 kuna + 6%, koji će se od svibnja početi isplaćivati kao dio mirovine, prvi puta će se uskladiti prema rastu plaća od 1. srpnja 2004. godine. Tada će se postotak usklađivanja mirovina odrediti isključivo prema rastu (bruto) plaća u prethodnom polugodištu, i više se neće uzimati u obzir troškovi života (odnosno indeks potrošačkih cijena). Usklađivanje mirovina isključivo prema rastu plaća trebalo bi biti povoljnije od dosadašnjeg načina usklađivanja mirovina, jer plaće u pravilu više rastu od troškova života (indeksa potrošačkih cijena), naročito u dužem razdoblju.

 

Stoga, suprotno navodima iz nekih tiskovina o mogućem smanjenju mirovina za neke kategorije umirovljenika, ističemo da neće biti nikakvog smanjenja nego će temeljem redovitog usklađivanja mirovina kao i temeljem izmjene poreznih propisa, mirovine biti veće.

 

 Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva