HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 24. ožujka 2004. U travnju 2004. isplata mirovina usklađenih za 1,65%, uz povećanje poreznog odbitka na 3.000 kuna

U travnju 2004. isplatit će se mirovine za ožujak, usklađene za 1,65%, zajedno s razlikom po osnovi usklađivanja mirovina za siječanj i veljaču.

 

Od 1. travnja 2004. primjenjuju se izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dohodak, prema kojima se porezni odbitak za umirovljenike povećava s 2.550 kuna na 3.000 kuna. Svi umirovljenici koji su do sada plaćali porez na dohodak (i prirez ako prebivaju na području gdje se obračunava prirez), od travnja 2004. više neće plaćati porez (ako mirovina iznosi do 3.000 kuna) ili će plaćati manji porez nego prije. Zahvaljujući tome, navedenim umirovljenicima će se povećati iznos neto mirovine u travnju 2004.

 

Uz usklađenu mirovinu za ožujak 2004. i razliku mirovine za siječanj i veljaču, u travnju će korisnici koji dobivaju dodatak od 100 kuna i 6%, zadnji puta taj iznos dobiti u vidu dodatka. Naime, od svibnja 2004. (kada će se isplaćivati mirovine za travanj 2004.), dodatak od 100 kuna i 6% neće se više izdvojeno iskazivati već će se isplaćivati kao mirovina.

 

U svibnju 2004., dodatak kao sastavni dio mirovine, oporezivat će se za korisnike kojima je mirovina s uključenim dodatkom veća od 3.000 kuna.  Za korisnike koji imaju uzdržavane članove obitelji, s utvrđenom invalidnošću ili tjelesnim oštećenjem odnosno koji prebivaju na području od posebne državne skrbi, porezni odbitak veći je od 3.000 kuna.

 

Dodatak od 100 kuna + 6%, koji će se od svibnja početi isplaćivati kao dio mirovine, prvi puta će se uskladiti prema rastu plaća od 1. srpnja 2004. godine. Tada će se postotak usklađivanja mirovina odrediti isključivo prema rastu (bruto) plaća u prethodnom polugodištu, i više se neće uzimati u obzir troškovi života (odnosno indeks potrošačkih cijena). Usklađivanje mirovina isključivo prema rastu plaća trebalo bi biti povoljnije od dosadašnjeg načina usklađivanja mirovina, jer plaće u pravilu više rastu od troškova života (indeksa potrošačkih cijena), naročito u dužem razdoblju.

 

Stoga, suprotno navodima iz nekih tiskovina o mogućem smanjenju mirovina za neke kategorije umirovljenika, ističemo da neće biti nikakvog smanjenja nego će temeljem redovitog usklađivanja mirovina kao i temeljem izmjene poreznih propisa, mirovine biti veće.

 

 Odjel za odnose s javnošću


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva