HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 8. lipnja 2004. Obvezno osiguranje na temelju primitaka od druge samostalne djelatnosti i primitaka od povremenog nesamostalnog rada

Člankom 16. a stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03. i 30/04.–u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da su obvezno osigurane osobe koje ostvaruju primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenog nesamostalnog rada na koje se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: primici).
Podatke o primicima kao i podatke o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) dostavlja REGOS na temelju članka 13. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 114/01. i 153/02.).
Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se ukupno isplaćeni primici u toj godini podijele s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini. Prosječna mjesečna bruto plaća za 2003. godinu iznosi 5.623,00 kn.
O svotama ostvarenih primitaka za koje su plaćeni doprinosi i utvrđenom stažu osiguranja  s tog osnova Zavod će početkom lipnja 2004. dostaviti obavijesti na kućnu adresu za otprilike 200 000 osoba (za sve osobe koje su ostvarile primitke u 2003. godini i za koje su doprinosi za mirovinsko osiguranje uplaćeni u cijelosti u toj godini). Radi dostave spomenute obavijesti Zavod je uložio velike napore da pribavi podatke o adresama osiguranika jer prema važećim propisima nije dužan voditi te podatke (osim za korisnike prava iz mirovinskog osiguranja).
Određene kategorije osoba koje su ostvarile primitke i za koje su uplaćeni dužni doprinosi za mirovinsko osiguranje u 2003., neće dobiti obavijest o utvrđenom stažu osiguranja (kao npr. osobe mlađe od 15. godina ili osobe koje nisu ostvarile najmanje jedan dan staža osiguranja, manjkavi adresni podaci) te se za razloge nedobivanja obavijesti i potpunijeg informiranja mogu obratiti nadležnoj područnoj službi Zavoda.
Staž osiguranja ostvaren po svim osnovama prema Zakonu ne može iznositi više od 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Npr. ako neka osoba radi nepuno radno vrijeme i ostvaruje primitke, staž će se utvrditi po osnovi zaposlenja i po osnovi ostvarenih primitaka, ali najduže do 12 mjeseci za kalendarsku godinu.
Osobe koje su osigurane po osnovi zaposlenja ili su osigurane po drugoj osnovi (obrtnici, samostalne profesionalne djelatnosti i dr.) s punim radnim vremenom, staž osiguranja od 12 mjeseci ostvaruju isključivo po osnovi tog osiguranja. Ako ostvare primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada na koje je plaćen obvezan doprinos za mirovinsko osiguranje imaju pravo, u postupku priznanja prava na mirovinu, na povećanje vrijednosnih bodova jer se navedeni primici pribrajaju plaći, čime se dobiva veća osnovica za izračun mirovine za svaku godinu u kojoj su pribrojeni primici.
Korisnici mirovina koji su ostvarili staž osiguranja na osnovi ostvarenih primitaka u 2003. godini, u trajanju od 12 mjeseci, mogu podnijeti zahtjev za ponovno određivanje mirovine nadležnoj područnoj službi Zavoda.
Osiguranici koji su ostvarili  primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenog nesamostalnog rada za koje nisu plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje u cijelosti (podaci nisu sadržani u obavijesti), informaciju o svojim podacima morat će zatražiti od poslodavca/isplatitelja primitaka ili od REGOS-a, i to putem call centra broj: 01/4891 666.
Staž osiguranja utvrđen na temelju primitaka ne može se upisivati u radnu knjižicu jer Pravilnik o radnoj knjižici ('Narodne novine', broj 14/96.) ne sadrži odredbe kojima se propisuje upis ovog staža osiguranja u radne knjižice, te nisu predviđene rubrike za upis.
Za osiguranike je pripremljena i brošura s osnovnim informacijama o doprinosima za obvezna osiguranja koju će moći dobiti u područnim službama i ispostavama Zavoda kao i osnovne informacije o pravima na temelju primitaka. Osnovni podaci o područnim službama (adresa, telefonski broj i sl.) mogu se dobiti  na  Internet stranici Zavoda – u potkategoriji 'Telefoni i adrese'.

 

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva