Zagreb, 8. lipnja 2004. Obvezno osiguranje na temelju primitaka od druge samostalne djelatnosti i primitaka od povremenog nesamostalnog rada

Člankom 16. a stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03. i 30/04.–u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da su obvezno osigurane osobe koje ostvaruju primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenog nesamostalnog rada na koje se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: primici).
Podatke o primicima kao i podatke o uplaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) dostavlja REGOS na temelju članka 13. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 114/01. i 153/02.).
Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se ukupno isplaćeni primici u toj godini podijele s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini. Prosječna mjesečna bruto plaća za 2003. godinu iznosi 5.623,00 kn.
O svotama ostvarenih primitaka za koje su plaćeni doprinosi i utvrđenom stažu osiguranja  s tog osnova Zavod će početkom lipnja 2004. dostaviti obavijesti na kućnu adresu za otprilike 200 000 osoba (za sve osobe koje su ostvarile primitke u 2003. godini i za koje su doprinosi za mirovinsko osiguranje uplaćeni u cijelosti u toj godini). Radi dostave spomenute obavijesti Zavod je uložio velike napore da pribavi podatke o adresama osiguranika jer prema važećim propisima nije dužan voditi te podatke (osim za korisnike prava iz mirovinskog osiguranja).
Određene kategorije osoba koje su ostvarile primitke i za koje su uplaćeni dužni doprinosi za mirovinsko osiguranje u 2003., neće dobiti obavijest o utvrđenom stažu osiguranja (kao npr. osobe mlađe od 15. godina ili osobe koje nisu ostvarile najmanje jedan dan staža osiguranja, manjkavi adresni podaci) te se za razloge nedobivanja obavijesti i potpunijeg informiranja mogu obratiti nadležnoj područnoj službi Zavoda.
Staž osiguranja ostvaren po svim osnovama prema Zakonu ne može iznositi više od 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Npr. ako neka osoba radi nepuno radno vrijeme i ostvaruje primitke, staž će se utvrditi po osnovi zaposlenja i po osnovi ostvarenih primitaka, ali najduže do 12 mjeseci za kalendarsku godinu.
Osobe koje su osigurane po osnovi zaposlenja ili su osigurane po drugoj osnovi (obrtnici, samostalne profesionalne djelatnosti i dr.) s punim radnim vremenom, staž osiguranja od 12 mjeseci ostvaruju isključivo po osnovi tog osiguranja. Ako ostvare primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada na koje je plaćen obvezan doprinos za mirovinsko osiguranje imaju pravo, u postupku priznanja prava na mirovinu, na povećanje vrijednosnih bodova jer se navedeni primici pribrajaju plaći, čime se dobiva veća osnovica za izračun mirovine za svaku godinu u kojoj su pribrojeni primici.
Korisnici mirovina koji su ostvarili staž osiguranja na osnovi ostvarenih primitaka u 2003. godini, u trajanju od 12 mjeseci, mogu podnijeti zahtjev za ponovno određivanje mirovine nadležnoj područnoj službi Zavoda.
Osiguranici koji su ostvarili  primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenog nesamostalnog rada za koje nisu plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje u cijelosti (podaci nisu sadržani u obavijesti), informaciju o svojim podacima morat će zatražiti od poslodavca/isplatitelja primitaka ili od REGOS-a, i to putem call centra broj: 01/4891 666.
Staž osiguranja utvrđen na temelju primitaka ne može se upisivati u radnu knjižicu jer Pravilnik o radnoj knjižici ('Narodne novine', broj 14/96.) ne sadrži odredbe kojima se propisuje upis ovog staža osiguranja u radne knjižice, te nisu predviđene rubrike za upis.
Za osiguranike je pripremljena i brošura s osnovnim informacijama o doprinosima za obvezna osiguranja koju će moći dobiti u područnim službama i ispostavama Zavoda kao i osnovne informacije o pravima na temelju primitaka. Osnovni podaci o područnim službama (adresa, telefonski broj i sl.) mogu se dobiti  na  Internet stranici Zavoda – u potkategoriji 'Telefoni i adrese'.

 

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.05.2019.
broj prijava   3 889
broj odjava  1 943


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva