Zagreb, 17. lipnja 2004. Održana 2. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a u novom sazivu

U srijedu 16. lipnja 2004. održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u novom sastavu. Na prijedlog predstavnika umirovljenika u Upravnom vijeću, s dnevnog reda skinut je zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim se traži suglasnost za prodaju dionica više trgovačkih društava iz portfelja Zavoda. Kao obrazloženje navedeno je da treba pričekati dogovor između Vlade i umirovljenika o načinu povrata duga, jer se kao mogućnost predlaže vraćanje duga putem dionica javnih poduzeća i državne imovine osnivanjem umirovljeničkog fonda. Na sjednici Upravnog vijeća raspravljeno je o Godišnjem izvješću o radu Zavoda za 2003. godinu, koje je pohvaljeno kao stručno i sveobuhvatno, a donošenje odluke o usvajanju je odgođeno do izrade konačnog izvješća Državnog ureda za reviziju o poslovanju Zavoda za proteklu godinu.

Upravno vijeće dalo je suglasnost za adaptaciju sistemske dvorane u Središnjoj službi HZMO-a u Mihanovićevoj 3, te suglasnost za nabavu informatičke opreme radi nadogradnje i poboljšanja postojeće informatičko-komunikacijske mreže.Jednoglasno je usvojen i prijedlog za davanje u najam stana u Dubrovniku Domu za djecu «Maslina», koji je u vlasništvu HZMO-a, kako bi se osigurao smještaj za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.06.2019.
broj prijava   1 957
broj odjava  1 785


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva