HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 5. srpnja 2004. Pretraživanje evidencija HZMO-a od sada i preko Internet stranica

Prilagođavajući se novim načinima poslovanja, u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje odučeno je poslovanje staviti na višu razinu uvođenjem usluge on-line pretraživanja evidencija Zavoda, a sve radi što lakšeg i jednostavnijeg snalaženja osiguranika u problematici mirovinskog osiguranja, te postizanja što veće transparentnosti rada Zavoda kao javne ustanove. Ova usluga namijenjena je svima onima koji se nalaze u sustavu mirovinskog osiguranja.

Pristup evidencijama Zavoda moguć je od lipnja 2004. preko Internet stranice Zavoda www.mirovinsko.hr na kojoj se nalazi nova rubrika 'Upiti na evidencije HZMO-a'. Rubrika se sastoji od upita na podatke iz matične evidencije osiguranika (prijave na osiguranje, odjave s osiguranja i podaci o stažu i plaći iz baze podataka osiguranika) i od upita na podatke iz baze uredskog poslovanja (podaci o kretanju spisa, odnosno o posljednjoj evidentiranoj aktivnosti u toj bazi podataka).

Osiguranicima je omogućen uvid u podatke iz obje baze podataka, a korisnicima mirovine i podnositeljima zahtjeva za obiteljsku mirovinu samo iz baze podataka uredskog poslovanja.

Ovim upitima omogućava se osiguraniku izravan uvid u (isključivo) njegove podatke u evidencijama Zavoda, što se postiže dodjelom korisničkog imena i lozinke, koju može zatražiti svaka zainteresirana osoba. Tiskanica zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke može se naći također na web stranicama Zavoda, u rubrici 'Tiskanice', i to posebno za korisnike i podnositelje zahtjeva za obiteljsku mirovinu, a posebno za ostale osiguranike. Tiskanice će, također, biti dostupne i na šalterima HZMO-a.

Nakon što stranka zatraži i zaprimi svoje korisničko ime i lozinku podaci će joj biti dostupni u roku 24 sata.

Zainteresirane osobe mogu podnijeti zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke u bilo kojoj područnoj službi, ispostavi ili u Središnjoj službi u Zagrebu.
Popunjena tiskanica zahtjeva može se predati osobno,  pri čemu će se korisničko ime i lozinka dodijeliti odmah i uručiti stranci na šalteru (naravno, uz prethodnu obveznu identifikaciju stranke), a može se poslati i poštom (uz priloženu kopiju osobne iskaznice), te se u tom slučaju korisničko ime i lozinka dostavljaju poštom.


Odjel za odnose s javnošću


 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva