Zagreb, 5. srpnja 2004. Pretraživanje evidencija HZMO-a od sada i preko Internet stranica

Prilagođavajući se novim načinima poslovanja, u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje odučeno je poslovanje staviti na višu razinu uvođenjem usluge on-line pretraživanja evidencija Zavoda, a sve radi što lakšeg i jednostavnijeg snalaženja osiguranika u problematici mirovinskog osiguranja, te postizanja što veće transparentnosti rada Zavoda kao javne ustanove. Ova usluga namijenjena je svima onima koji se nalaze u sustavu mirovinskog osiguranja.

Pristup evidencijama Zavoda moguć je od lipnja 2004. preko Internet stranice Zavoda www.mirovinsko.hr na kojoj se nalazi nova rubrika 'Upiti na evidencije HZMO-a'. Rubrika se sastoji od upita na podatke iz matične evidencije osiguranika (prijave na osiguranje, odjave s osiguranja i podaci o stažu i plaći iz baze podataka osiguranika) i od upita na podatke iz baze uredskog poslovanja (podaci o kretanju spisa, odnosno o posljednjoj evidentiranoj aktivnosti u toj bazi podataka).

Osiguranicima je omogućen uvid u podatke iz obje baze podataka, a korisnicima mirovine i podnositeljima zahtjeva za obiteljsku mirovinu samo iz baze podataka uredskog poslovanja.

Ovim upitima omogućava se osiguraniku izravan uvid u (isključivo) njegove podatke u evidencijama Zavoda, što se postiže dodjelom korisničkog imena i lozinke, koju može zatražiti svaka zainteresirana osoba. Tiskanica zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke može se naći također na web stranicama Zavoda, u rubrici 'Tiskanice', i to posebno za korisnike i podnositelje zahtjeva za obiteljsku mirovinu, a posebno za ostale osiguranike. Tiskanice će, također, biti dostupne i na šalterima HZMO-a.

Nakon što stranka zatraži i zaprimi svoje korisničko ime i lozinku podaci će joj biti dostupni u roku 24 sata.

Zainteresirane osobe mogu podnijeti zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke u bilo kojoj područnoj službi, ispostavi ili u Središnjoj službi u Zagrebu.
Popunjena tiskanica zahtjeva može se predati osobno,  pri čemu će se korisničko ime i lozinka dodijeliti odmah i uručiti stranci na šalteru (naravno, uz prethodnu obveznu identifikaciju stranke), a može se poslati i poštom (uz priloženu kopiju osobne iskaznice), te se u tom slučaju korisničko ime i lozinka dostavljaju poštom.


Odjel za odnose s javnošću


 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva