HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijestite HZMO o skorom odlasku u mirovinu

Kako bi svojim osiguranicima pomogao pri bržem ostvarivanju prava na mirovinu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje omogućio je svojim osiguranicima da pokrenu postupak prethodnog kompletiranja

Postupak se pokreće podnošenjem obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi HZMO-a, ili preko "korisničkih stranica".

Tiskanica „Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu“ je dostupna osim na internet stranici i u područnim službama i ispostavama, a omogućuje budućim umirovljenicima da 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijeste Zavod o nakani odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu.

 
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj  2016.
(u lipnju 2016.)

U Zavodu je bilo:

1476865 Osiguranika - ukupno

1251455  Radnici kod pravnih osoba
117867  Radnici kod fizičkih osoba
60067  Obrtnici
19970  Poljoprivrednici
21185  Samostalne profesionalne djelatnosti
198  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6123  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.07. 2016.
1466  prijave
1401  odjave


opširnije

1231726 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za svibanj 2016. (isplata u lipnju 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1701 korisnika (31 korisnika mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1670 u inozemstvu).

507930 Korisnici starosnih mirovina
12238 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86604 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
174655 Korisnici prijevremene mirovine
106 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
205024 Korisnici invalidskih mirovina
245169 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 668285 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
563441 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)
1:1,20 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.398,91 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2016. (5.633 kn) iznosi 60,34 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.198,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.076.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2016.
(u lipnju 2016.)

U Zavodu je bilo 

170 133  korisnika doplatka za djecu za 323 879 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,00 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 386,69 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 125.240.000 kn.

 ... arhiva