HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o potvrdama o životu za 2017. godinu

Zagreb, 07.12.2016.
U skladu s odredbom čl. 95. st. 4. Zakona o mirovinskom osiguranju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svake godine dostavlja na ovjeru potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo. U Središnjoj službi Zavoda automatskim se putem tiskaju potvrde o životu za korisnike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo.  
Potvrde o životu se šalju korisnicima u inozemstvu tijekom godine prema sljedećem rasporedu: u veljači se tiskaju i otpremaju potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Bosnu i Hercegovinu, u travnju potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Srbiju, u rujnu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u sve ostale države osim Njemačke, Bosne i Hercegovine i Srbije i u listopadu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Njemačku.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i nositelji socijalnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Poljskoj i SR Njemačkoj uspostavili su elektroničku razmjenu podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovina radi sprečavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina. 
Korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u navedenim državama za koje su uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem ne dostavljaju se na ovjeru potvrde o životu u inozemstvo.
Korisnicima  za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem,  kao i korisnicima koji prebivaju u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu tiskaju se i otpremaju poštom tiskanice potvrda o životu, koje su korisnici dužni ovjeriti kod nadležnog tijela i dostaviti Zavodu do datuma koji je naveden na tiskanici potvrde o životu.
DINAMIKA TISKANJA I OSTALIH POSLOVA  VEZANIH UZ POTVRDE O ŽIVOTU KORISNICIMA KOJI PREBIVAJU U INOZEMSTVU
 
Tiskanje i otprema potvrda o životu Država u koju se isplaćuje hrvatska mirovina Datum do kojeg treba vratiti HZMO-u ovjerenu potvrdu o životu Datum obustave  isplate zbog nedostavljene potvrde o životu
Veljača Bosna i Hercegovina 31. ožujak tekuće godine 31. ožujak tekuće
godine
Travanj R Srbija 31. svibanj tekuće godine 31. svibanj tekuće godine
Rujan Sve  države osim BiH, R Srbije i Njemačke 31. listopad tekuće godine 31. listopad tekuće godine
Listopad SR Njemačka 30. studeni  tekuće godine 30. studeni  tekuće godine
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva