Obavijest o potvrdama o životu za 2017. godinu

Zagreb, 07.12.2016.
U skladu s odredbom čl. 95. st. 4. Zakona o mirovinskom osiguranju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svake godine dostavlja na ovjeru potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo. U Središnjoj službi Zavoda automatskim se putem tiskaju potvrde o životu za korisnike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo.  
Potvrde o životu se šalju korisnicima u inozemstvu tijekom godine prema sljedećem rasporedu: u veljači se tiskaju i otpremaju potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Bosnu i Hercegovinu, u travnju potvrde o životu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Srbiju, u rujnu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u sve ostale države osim Njemačke, Bosne i Hercegovine i Srbije i u listopadu korisnicima kojima se mirovina isplaćuje u Njemačku.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i nositelji socijalnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Poljskoj i SR Njemačkoj uspostavili su elektroničku razmjenu podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovina radi sprečavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina. 
Korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u navedenim državama za koje su uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem ne dostavljaju se na ovjeru potvrde o životu u inozemstvo.
Korisnicima  za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem,  kao i korisnicima koji prebivaju u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu tiskaju se i otpremaju poštom tiskanice potvrda o životu, koje su korisnici dužni ovjeriti kod nadležnog tijela i dostaviti Zavodu do datuma koji je naveden na tiskanici potvrde o životu.
DINAMIKA TISKANJA I OSTALIH POSLOVA  VEZANIH UZ POTVRDE O ŽIVOTU KORISNICIMA KOJI PREBIVAJU U INOZEMSTVU
 
Tiskanje i otprema potvrda o životu Država u koju se isplaćuje hrvatska mirovina Datum do kojeg treba vratiti HZMO-u ovjerenu potvrdu o životu Datum obustave  isplate zbog nedostavljene potvrde o životu
Veljača Bosna i Hercegovina 31. ožujak tekuće godine 31. ožujak tekuće
godine
Travanj R Srbija 31. svibanj tekuće godine 31. svibanj tekuće godine
Rujan Sve  države osim BiH, R Srbije i Njemačke 31. listopad tekuće godine 31. listopad tekuće godine
Listopad SR Njemačka 30. studeni  tekuće godine 30. studeni  tekuće godine
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.02.2018.
broj prijava  1966
broj odjava  1324


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva