HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca

 
PITANJE
Mogu li ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca, ako sam nakon stečaja poduzeća  bila prijavljena Zavodu za zapošljavanje, ali mi se ukazala prilika i zaposlila sam se te ostvarila mjesec i pol dana staža osiguranja kod drugog poslodavca? I dalje sam na Zavodu za zapošljavanje i ispunjavam sve ostale uvjete  za navedenu mirovinu 25. listopada 2018. 
 
ODGOVOR
Svi uvjeti su obvezujući i za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca, moraju biti ispunjeni isključivo na dan kada osiguranik ispunjava uvjete (osiguranik-žena u godini 2018.  mora imati ispunjene uvjete: 57 godina života i 32 godine mirovinskog staža, a osiguranik-muškarac 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.
Status nezaposlene osobe ne gubi osoba koja se nakon prestanka radnog odnosa dobrovoljno produženo osigurala nakon prestanka zaposlenja (osim u slučaju ako je produženo osigurana na mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove). Ne gubi pravo na primjenu ove odredbe ni osoba koja je nakon prestanka zaposlenja zbog stečaja poslodavca još 30 dana nakon stečaja bila osiguranja kao korisnik naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad  prema propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja pod uvjetom da je korištenje bolovanja započelo 8 dana prije stečaja poslodavca.
Međutim, zaposlenjem kod novog poslodavca u trajanju od mjesec i pola, izgubili ste pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca .
Naime,  osiguranik ne smije imati prekid nezaposlenosti navršene nakon stečaja do ispunjenih uvjeta, odnosno nema mogućnosti za primjenu ove odredbe ako je nakon stečaja poslodavca povremeno bio u radnom odnosu ili obavljao djelatnost. 
Dakle, nema zakonske mogućnosti da se pravo ostvari prema toj normi u slijedećim slučajevima:
-ako su dvije godine neprekidne nezaposlenosti navršene nakon starosne dobi za stjecanje prava
na prijevremenu starosnu mirovinu. To je stoga, što je člankom 36. stavkom 1. ZOMO-a izričito propisano da je osiguranik nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem. „neposredno prije ispunjenja uvjeta“ proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje.
-ni u slučaju ako je osiguranik i dalje ostao u Zavodu za zapošljavanje prijavljen kao nezaposlen i nakon ispunjenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu jer zakon propisuje da pravo ne može steći osiguranik koji je nakon ispunjenja uvjeta ostao prijavljen službi nadležnoj za zapošljavanje.
Prestanak radnog odnosa zbog stečaja dokazuje se rješenjem stečajnog upravitelja o prestanku radnog odnosa zbog otvaranja stečaja (članak 191. Stečajnog zakona). Drugi oblici prestanka radnog odnosa , kao što je npr. poslovno - uvjetovani otkaz) nisu temelj za primjenu ove odredbe.
Do gubitka prava ne bi smjelo doći jedino u slučaju ako se osiguranik odjavi jedan dan kasnije nakon ispunjenja uvjeta  ili s danom koji prethodi danu ispunjenja uvjeta, a na dan ispunjenja uvjeta ima i uvjet od najmanje dvije godine neprekidne nezaposlenosti koja je trajala do ispunjenja uvjeta za ovu vrstu mirovine. Jednako tako i u slučaju ako se osiguranik odjavi iz evidencije prvi slijedeći radni dan ako je na dan ispunjenja uvjeta nedjelja, blagdan ili neradni dan.
Iznimke koje ne utječu na uvjet „status neprekidne nezaposlenosti od najmanje dvije godine do navršene starosne dobi i mirovinskog staža“ su:
-nastavak korištenja naknade plaće zbog bolovanja u trajanju od 30 dana ako je bolovanje započelo osmi dan prije prestanka osiguranja
-dobrovoljno produženo osiguranje nakon prestanka osiguranja
-novi ugovor o radu na određeno vrijeme kod istog poslodavca, sklopljen samo radi završetka poslova, priprema vezanih uz stečaj poduzeća.
Napominjemo da status nezaposlene osobe gubi osoba koja je prijavljena na produženo osiguranje zbog ugovora o radu radi obavljanja sezonskih poslova
 
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva