HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu u 2019.

PITANJE
Kada ispunjavam uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ako sam rođena 9. siječnja 1962. a imam 32 godine i 10 mjeseca mirovinskog staža 2. listopada 2019.

ODGOVOR:
Da bi ostvarili pravo na prijevremenu starosnu mirovinu potrebno je ispuniti oba uvjeta: starosne dobi i mirovinskog staža. Dakle, Vi možete ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu 9. svibnja 2019.
U godini 2019. osiguranik-žena može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 57 godina i 4 mjeseca života i 32 godine i 4 mjeseca mirovinskog  staža. 
 
 
PITANJE 
U radnom odnosu sam od 11. studenoga 1984. U ovoj godini navršavam 60 godina života (25. svibnja) a  imam 35 godina mirovinskog staža  11. studenoga 2019. Kada mogu ostvariti prijevremenu  starosnu mirovinu, radi se o osiguraniku – muškarcu ?

ODGOVOR: 
Vi možete ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu 11. studenoga 2019. kada ćete ispuniti oba uvjeta: starosne dobi i mirovinskog staža.
U godini 2019. osiguranik-muškarac može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. 
 
  
PITANJE
Korisnik sam prijevremene starosne mirovine od 25. listopada 2017. priznate prema ZOMO-u s navršene 64 godine života i 37 godina mirovinskog staža. U razdoblju od priznanja prava na mirovinu ostvarujem i drugi dohodak. Može li mi se na temelju
ostvarenog drugog dohotka ponovno odrediti mirovina?


ODGOVOR   
Kao korisniku  prijevremene starosne mirovine počevši od  1. siječnja 2019. može vam se odrediti mirovina ali pod uvjetima koji moraju biti kumulativno ispunjeni.
Od 1. siječnja 2019.  propisana je mogućnost da se i korisniku prijevremene starosne, starosne  ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika može odrediti nova mirovina pod uvjetima da je ostvarena  najmanje jedna godina staža osiguranja, da su u cijelosti uplaćeni doprinosi po osnovi drugoga dohotka i da su ispunjeni  zakonom propisani  uvjeti  za mirovinu.   Starosna mirovina se u razdoblju od 1. siječnja 2019. do  31. prosinca 2027. ostvaruje s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. 
Stoga bez obzira što kao korisnik mirovine niste zasnovali radni odnos može vam se pod navedenim uvjetima ponovno odrediti mirovina i na temelju ostvarenog drugog dohotka.
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva