Uvjeti za starosnu mirovinu u godini 2019.

PITANJE
Rođena sam 8. prosinca 1956.  U mjesecu prosincu 2018. navršiti ću 34 godine mirovinskog staža. Kada ispunjavam uvjete za starosnu mirovinu? 
 
Odgovor: Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 8. travnja 2019.
U godini 2019. osiguranik-žena može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 62 godine i 4 mjeseca života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE:
Rođen sam 3. travnja 1954. U ovoj godini navršavam 28 godina mirovinskog staža. Kada mogu ostvariti starosnu mirovinu?
 
ODGOVOR
Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 3.travnja 2019.
Osiguranik-muškarac u godini 2019. može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE
Može li pravo na starosnu mirovinu steći osiguranik koji ispuni uvjete za mirovinu radeći nepuno radno vrijeme?
 
ODGOVOR
Razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom, ali se visina mirovine određuje prema stvarno ostvarenom stažu.
Pravo na starosnu mirovinu može steći i osiguranik iz članka 33. ZOMO-a koji je 15 kalendarskih godina proveo radeći s nepunim radnim vremenom i ima 65 godina života, ali mu se visina mirovine određuje za stvarno ostvareni mirovinski staž, dakle, ako je radio 4 sata dnevno 15 kalendarskih godina, odrediti će se u visini za 7,5 godina mirovinskog staža. 
 
 
 
PITANJE
Rođen sam 1. svibnja 1957.  godine i imam 30 godina mirovinskog staža.
Zanima me kada ću moći u starosnu mirovinu.
Radio sam na poslovima sa posebnim uvjetima rada na kojima se staž računa u uvećanom  trajanju. U radnom odnosu sam od 1. veljače 1982. a na poslovima na kojima se staž računa sa stupnjem povećanja 12/16  radio sam  7 godina i na poslovima na kojima se staž  računa sa stupanjem uvećanja 12/18, 4 godine.
ODGOVOR
Za svake 4 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16  mjeseci dobna granica snižava se za jednu godinu, a za svake 3 godine za koje se efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci dobna granica snižava se također za jednu godinu.
S obzirom da ste 7 godina radili na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 dobna granica snižava se za 1 godine, a za 1 godinu za poslove sa stupnjem povećanja 12/18.
Budući da ste ostvarili staž osiguranja s povećanim trajanjem s različitim stupnjevima povećanja za razdoblja za koje dobna granica nije snižena prema pojedinom stupnju povećanja snižava se dobna granica prema najnižem stupnju povećanja.  Dobna granica nije snižena za preostale 3 godine za rad na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 i za jednu godinu sa stupnjem povećanja 12/18, što  čini 4 godine za koje se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava još za jednu godinu.
S obzirom da se dobna granica snižava za 3 godine, uvjete za mirovinu ostvariti ćete 1. svibnja 2019.  kada navršite 62 godine života.
 Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.06.2019.
broj prijava   1 957
broj odjava  1 785


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva