HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Uvjeti za starosnu mirovinu u godini 2019.

PITANJE
Rođena sam 8. prosinca 1956.  U mjesecu prosincu 2018. navršiti ću 34 godine mirovinskog staža. Kada ispunjavam uvjete za starosnu mirovinu? 
 
Odgovor: Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 8. travnja 2019.
U godini 2019. osiguranik-žena može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 62 godine i 4 mjeseca života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE:
Rođen sam 3. travnja 1954. U ovoj godini navršavam 28 godina mirovinskog staža. Kada mogu ostvariti starosnu mirovinu?
 
ODGOVOR
Uvjete za starosnu mirovinu ispunjavate 3.travnja 2019.
Osiguranik-muškarac u godini 2019. može ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža. 


 
PITANJE
Može li pravo na starosnu mirovinu steći osiguranik koji ispuni uvjete za mirovinu radeći nepuno radno vrijeme?
 
ODGOVOR
Razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom, ali se visina mirovine određuje prema stvarno ostvarenom stažu.
Pravo na starosnu mirovinu može steći i osiguranik iz članka 33. ZOMO-a koji je 15 kalendarskih godina proveo radeći s nepunim radnim vremenom i ima 65 godina života, ali mu se visina mirovine određuje za stvarno ostvareni mirovinski staž, dakle, ako je radio 4 sata dnevno 15 kalendarskih godina, odrediti će se u visini za 7,5 godina mirovinskog staža. 
 
 
 
PITANJE
Rođen sam 1. svibnja 1957.  godine i imam 30 godina mirovinskog staža.
Zanima me kada ću moći u starosnu mirovinu.
Radio sam na poslovima sa posebnim uvjetima rada na kojima se staž računa u uvećanom  trajanju. U radnom odnosu sam od 1. veljače 1982. a na poslovima na kojima se staž računa sa stupnjem povećanja 12/16  radio sam  7 godina i na poslovima na kojima se staž  računa sa stupanjem uvećanja 12/18, 4 godine.
ODGOVOR
Za svake 4 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16  mjeseci dobna granica snižava se za jednu godinu, a za svake 3 godine za koje se efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci dobna granica snižava se također za jednu godinu.
S obzirom da ste 7 godina radili na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 dobna granica snižava se za 1 godine, a za 1 godinu za poslove sa stupnjem povećanja 12/18.
Budući da ste ostvarili staž osiguranja s povećanim trajanjem s različitim stupnjevima povećanja za razdoblja za koje dobna granica nije snižena prema pojedinom stupnju povećanja snižava se dobna granica prema najnižem stupnju povećanja.  Dobna granica nije snižena za preostale 3 godine za rad na poslovima sa stupnjem povećanja 12/16 i za jednu godinu sa stupnjem povećanja 12/18, što  čini 4 godine za koje se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava još za jednu godinu.
S obzirom da se dobna granica snižava za 3 godine, uvjete za mirovinu ostvariti ćete 1. svibnja 2019.  kada navršite 62 godine života.
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva