Trst, 16. i 17. siječnja 2007. Razgovori tijela za vezu hrvatskog i talijanskog nositelja mirovinskog osiguranja

Na poziv i u organizaciji talijanskog nositelja mirovinskog osiguranja u razdoblju od 16. do 17. siječnja 2007. u Trstu održani su stručni razgovori između hrvatskog i talijanskog izaslanstva radi dogovora i usuglašavanja spornih pitanja koja su se pojavila u provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije potpisanog 27. lipnja 1997, koji se primjenjuje od 1. studenog 2003.
Dogovoren je način postupanja u slučajevima kada je zahtjev za mirovinu riješen primjenom stare Konvencije o socijalnom osiguranju, a stranke su u postupku opcije odbile primjenu Konvencije, te sada podnose nove zahtjeve za ostvarivanje prava na mirovinu primjenom novog Ugovora o socijalnom osiguranju.
Također je dogovoren učinkovitiji način postupanja u slučajevima pretplata mirovina prema odredbama stare konvencije.
Talijansko izaslanstvo uručilo je hrvatskoj strani prijedlog Ugovora o razmjeni podataka elektronskim putem, koji je na snazi, i u primjeni s većim brojem država Europske Unije. Primjena tog ugovora omogućila bi u postupku rješavanja o pravu na mirovinu primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije, elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na razdoblja osiguranja, iznose mirovine, razmjenu ugovorenih tiskanica, podatke o promjenama u obiteljskom statusu korisnika, promjeni adrese i ostale informacije koje su potrebne za postupak rješavanja po pravu na mirovinu ili isplatu priznate mirovine. Razgovori su protekli u radnom i srdačnom ozračju.
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva