HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održana 26. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a - Povećanje aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. za 1,15%

Zagreb, 15.03.2019.
Dana 14. ožujka 2019. održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj za razdoblje od I. do XII. 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i podatka o indeksu usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018., donesena Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. koja iznosi 66,35 kn.
Budući da je aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. srpnja 2018. iznosila 65,60 kn, stopa povećanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. godine iznosi 1,15 %.
Stopa usklađivanja AVM-a koja se primjenjuje od 1. siječnja kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2019. određena je u visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovina određene prema rotirajućem omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i stope usklađivanja AVM-a utvrđene šest mjeseci prije toga dana (od 1. srpnja 2018.).
Naime, indeks godišnjeg rasta mirovina za 2018. godinu (103, 88) podijeljen s indeksom usklađivanja AVM-a od 1. srpnja 2018. (102,70X100) iznosi 1,15%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će isplaćene u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.
Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. iznosi 64,34 kn te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.519,91 kn i Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. koji iznosi 0,75.
Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019., koja se od 1. siječnja 2019. određuje u svoti od 2.558,25 kn, a povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, uz uvjet propisan zakonom i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Na ovoj sjednici Upravno vijeće je, osim odluka o usklađivanju mirovina, donijelo i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi automobila putem financijskog leasinga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s tvrtkom UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o uvođenju novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima s tvrtkom KING ICT d.o.o., Zagreb te Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za privremeni smještaj Područne službe u Osijeku s Addiko Bankom d.d., Zagreb.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva