HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Održani Međunarodni savjetodavni dani u Slavonskom Brodu i Zagrebu

Slavonski Brod, Zagreb, 10.05.2019.
U organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 8. svibnja 2019. u Središnjoj službi  i 9. svibnja 2019. u Područnom uredu u Slavonskom Brodu održani su savjetodavni dani na kojima su predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja pružili sve potrebne informacije u skladu sa zakonskim normama iz područja mirovinskog osiguranja.
Radi informiranja stranaka o uvjetima potrebnim za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja i pružanja pravne pomoći strankama koje prava ostvaruju primjenom međunarodnog ugovora sklopljenog između Republike Hrvatske i Republike Srbije, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 2011. godine kontinuirano organizira i održava savjetodavne dane s predstavnicima mirovinskog osiguranja Republike Srbije.
S obzirom na dosadašnju suradnju i dogovor između Zavoda i Fonda, savjetodavni dani organiziraju se u jednakim vremenskim intervalima i održavaju se u svibnju u Republici Hrvatskoj, a u listopadu u Republici Srbiji.
Tijekom savjetodavnih dana održanih u Zagrebu i Slavonskom Brodu pružena je neposredna pravna pomoć za 34 zainteresirana osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja i razmijenjene su informacije za 85 pojedinačnih predmeta u kojima je tijeku postupak utvrđivanja relevantnih činjenica.
Radi daljnje suradnje, rezultat koje je zadovoljstvo zainteresiranih stranaka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nastavit će organizirati savjetodavne dane s predstavnicima srbijanskog mirovinskog osiguranja kao i s predstavnicima drugih nositelja mirovinskog osiguranja.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva