Obavijest o održanim stručnim razgovorima predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i njemačkih ustanova nadležnih za provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u području mirovinskog osiguranja

Zagreb, 24.05.2019.
U Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 22. i 23. svibnja 2019. održani su stručni razgovori predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) s predstavnicima njemačkih ustanova nadležnih za provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (DRV Bayern Süd), Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) i Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
Hrvatsku delegaciju vodio je pomoćnik ravnatelja za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Dražen Mršić, a njemačku delegaciju voditelj za područje međunarodnog socijalnog prava u Odjelu za temeljne propise DRV Bunda Ulrich Petersen i  voditelj Odjela za mirovinsko osiguranje DRV Bayern Süd dr. Wolfgang Huber.
Tijekom stručnih razgovora razmijenjene su informacije o hrvatskim i njemačkim zakonskim propisima u području mirovinskog osiguranja te su raspravljena konkretna pitanja koja se odnose na tumačenje i provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
Posebno je istaknuta važna uloga HZMO-a i njemačkih ustanova uključenih u projekt provedbe elektroničke razmjene podataka o socijalnoj sigurnosti (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI). Riječ je o informatičkom sustavu putem kojeg će ustanove socijalne sigurnosti država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (EGP) te Švicarske Konfederacije razmjenjivati informacije brže i sigurnije na način propisan pravilima Europske unije, kako bi se od 1. srpnja 2019. razmjena papirnate dokumentacije zamijenila elektroničkom razmjenom podataka.
Cilj EESSI-ja je ubrzati razmjenu podataka između država članica da bi se omogućilo brže rješavanje pojedinačnih predmeta uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje osiguravaju točnost i potpunost podataka. U tom smislu HZMO i navedene njemačke ustanove dogovorile su suradnju radi uspješnog prelaska na elektroničku razmjenu podataka u cijelosti. Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.06.2019.
broj prijava   3 361
broj odjava  1 693


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva