Prezentacija preustroja Zavoda na 7. Europskoj konferenciji o poslovnim procesima - Business Process Conference 2008

Zagreb, 20.10.2008.

Prvoga dana 7. Europske konferencije o poslovnim procesima – Business Process Conference 2008, koja se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te Business Process Management Institute-a, 20. listopada 2008. u hotelu Sheraton u Zagrebu, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina održao je prezentaciju preustroja Zavoda pod nazivom „Strateško restrukturiranje poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“.

Osnovni cilj prezentacije bio je prikazati preustroj Zavoda i njegove ciljeve, kao i samu provedbu i rezultate preustroja. U skladu s time ravnatelj je napočetku ukratko predstavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, njegove osnovne djelatnosti i ustrojstvo, te upoznao sudionike konferencije s osnovnim brojčanim pokazateljima. Kao jedan od osnovnih razloga preustroja Zavoda ravnatelj je naveo tromost organizacije i neprilagodljivost promjenama, kadrovske probleme, te nedovoljnu tehničku opremljenost.

Preustroj Zavoda u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja ostvariti će se preko:
poboljšanja poslovnih procesa (temeljnih i potpornih) radi pružanja brže, točnije i kvalitetnije usluge korisnicima, stvaranja nove procesno usmjerene organizacije na temelju redizajniranih poslovnih procesa
unapređenja računalno-komunikacijske infrastrukture, uvođenja elektroničkog sustava upravljanja dokumentima, kao i razvoja sustava ljudskih potencijala koji će uspješno podržati redizajnirane poslovne procese. Navedeni projekti rezultirati će smanjenjem ukupnih troškova poslovanja.

Rezultati preustroja vidljivi su na svim područjima poslovanja Zavoda. Ostvaren je pozitivan utjecaj prema: korisnicima usluga Zavoda (osiguranici, umirovljenici, gospodarstvo), javnim, državnim  i drugim institucijama i tijelima u RH, te javnosti i zaposlenicima Zavoda. Na kraju izlaganja ravnatelj Zavoda naglasio je da se reustroj Zavoda odvija uz sve redovne i izvanredne poslove, bez zastoja u poslovnom procesu. Preustroj koji se provodi u potpunosti je u skladu sa Strateškim okvirom za razvoj od 2006. – 2013., koji je 4. kolovoza 2006. usvojila Vlada RH.

"Zavod je predvodnik preustroja javnih i državnih službi u RH i najbolja javna institucija u državi. Model preustroja Zavoda može biti primjer i poticaj djelotvorne reforme javne uprave u RH i širem okruženju" istaknuo je na kraju prezentacije Mile Rukavina.

 

 

prezentacija PDF (127 kb)

IZDVAJAMO:

"Učinci su vidljivi i po smanjenju broja prigovora na samo 258, što je 0,04 posto od 600.000 postupaka godišnje. Dojam je da je HZMO - čiji je preustroj putokaz za reformu javne uprave u Hrvatskoj i širem okruženju - agilniji od tisuća hrvatskih tvrtki." - (Poslovni dnevnik, 3. studenog 2008.)

opširnije: Preživjet će samo najprilagodljiviji, Poslovni dnevnik, datum izdanja 3.11.2008.; Autor Mirko Vid Mlakar (pdf, 232 kb)

 

 

 

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva