Novi način rada s korisnicima u uređenom poslovnom prostoru Zavoda u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod, 23.10.2008.

Unutar projekta preustroja, kojim se modernizira poslovanje Zavoda, jedan od ciljeva je korisnicima usluga u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu pružanje usluge na suvremen i učinkoviti način.

Cilj se ostvaruje preko projekta novog načina rada s korisnicima koji, osim prilagodbe poslovnog procesa, prate i prilagodba poslovnog prostora te stručnost i profesionalnost radnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u sklopu gospodarenja imovinom vodi dugoročnu poslovnu politiku planiranja dogradnje, obnove i održavanja poslovnih objekata kako bi u idućih 10 do 15 godina u cijelosti obnovio svoje poslovne prostore.

Budući da su poslovni prostori Zavoda smješteni većinom u starijim i često neodgovarajućim zgradama, bilo je potrebno te prostore urediti i prilagoditi suvremenom načinu komunikacije s korisnicima, organiziranjem središnjeg mjesta komunikacije, na kojem korisnik dolaskom u Zavod, na jednom mjestu dobiva traženu informaciju.
Smještanjem ključnih funkcija u odnosu s korisnicima, pravnih savjetnika i informatora u prizemlje poslovne zgrade, korisnicima se, novim tehnološkim mogućnostima i uvođenjem tzv. «redomata», osigurava bolja dostupnost i privatnost pri pružanju pravnih savjeta, davanje brže i kvalitetnije informacija o stanju zahtjeva (predmeta) te pružanje stručne i ostale pomoći i informacija, na jednom mjestu i na višoj razini kvalitete, bez nepotrebnih čekanja.


U obnovljenoj i preuređenoj zgradi Područne službe u Slavonskom Brodu, smještenoj u naselju «Slavonija I» b.b., započelo se s radom 20. listopada 2008, a na svečanom otvorenju održanom 22. listopada 2008. uz ravnatelja Milu Rukavinu i njegove suradnike nazočni su bili i predstavnici Matice umirovljenika, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kao i županijski i gradski čelnici.
Zgrada Područne službe izgrađena je 1974. kao samostojeća poslovna građevina površine 970,94 m2. Zbog naraslih potreba i povećanja opsega poslova, javio se problem nedostatka radnog prostora i prostora za komunikaciju s osiguranicima. Dodatno, tijekom Domovinskog rata dio poslovne zgrade je bio oštećen granatiranjem, što je bilo privremeno sanirano, ali je problem nedostatka poslovnog prostora i dalje ostao neriješen.

Radi osiguravanja potrebnog poslovnog prostora, Zavod je još 2004. od Grada Slavonskog Broda, kupio 327 m2 dodatnoga građevinskog zemljišta, čime je osigurao 303,80 m2 za dogradnju poslovnog prostora pa je s time dobiveno ukupno 1274,74m2 korisnog prostora.
Danas, nakon obnove, radnici imaju suvremene uvjete za rad, korisnici usluga mogućnost jednostavnijeg i bržeg obavljanja poslova u novouređenom prostoru u prizemlju poslovne zgrade, a odgovarajućim arhitektonskim rješenjem omogućen je i pristup osobama s invaliditetom.


Za obnovu poslovne zgrade utrošeno je približno 11 milijuna kuna. U Područnoj službi u Slavonskom Brodu, kojoj pripada i Ispostava u Novoj Gradiški, zaposleno je 79 radnika, obavljaju se poslovi za preko 42 000 osiguranika, 32 000 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 12 840 korisnika doplatka za djecu.
Preuređenje i modernizacija poslovnih prostora doprinosi ostvarenju cilja - pretvaranju u modernu javnu ustanovu na usluzi osiguranicima i korisnicima usluga Zavoda.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.07.2019.
broj prijava   3 127
broj odjava  2 792


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva