HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. pred zastupnicima Hrvatskog sabora

Zagreb, 26.11.2008.

Prema dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 26. studenoga 2008. pred zastupnicima se našlo Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007.godinu.

U uvodnom izlaganju koje je održao ravnatelj Zavoda Mile Rukavina, naglašeno je da Zavod, uz mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti, provodi i cijeli niz Zakona, kao što su: postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, zatim Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema zakonu o mirovinskom osiguranju, i dr.

Također je istaknuto da su ukupni prihodi Zavoda za 2007. godinu ostvareni u svoti od 26.347.215.991 kn (bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) što čini 99,47% planiranih prihoda. Najznačajniji prihodi odnosili su se na: prihode od doprinosa 18.543.093.056 kn (70,38% ukupnih prihoda) i prihode iz proračuna za obveze države za mirovine ostvarene prema posebnim propisima i na ostale prihode iz proračuna u svoti od 7.788.515.383 kn (29,56% ukupnih prihoda). Ukupni su rashodi ostvareni u svoti od 26.349.387.534 kn ( bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata). Najznačajniji rashodi odnose se na: rashode za mirovine i mirovinska primanja 25.695.748.991 kn (99,74% planiranih rashoda za 2007., a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda čine 97,52%); rashodi za zaposlene 336.304.849 kn (1,28% ukupnih rashoda) i financijski rashodi 159.830.443 kn (0,61% ukupnih rashoda).

U 2007. godini broj korisnika mirovina porastao je na 1,12 milijuna, ali je istovremeno porastao i broj osiguranika na ukupno 1,58 milijuna osiguranika, tako da je omjer broja umirovljenika i osiguranika u 2007. iznosio 1:1,41 (u 2005. taj omjer je bio 1:1,39, a u 2006. 1: 1,40).  Međutim, iako je to malo poboljšanje u odnosu na predhodne godine ono ipak ukazuje na zaustavljanje negativnog trenda, na stabilnost i održivost sustava međugeneracijske solidarnosti.

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2007. godine (umanjena za porez i prirez) iznosila je 1.996,92 kn, što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći svih zaposlenih u Republici  Hrvatskoj iznosio je 40,28%.

Modernizacija i preustroj Zavoda pridonio je većoj učinkovitosti, bržim i kvalitetnijim odnosom prema korisnicima, te transparentnijim postupcima javne nabave.

Dio zastupnika osvrnuo se na nizak životni standard umirovljenika, te uočene nedostatke u II. mirovinskom stupu, kao i na moguće probleme koje će izazvati negativna demografska kretanja, te iako ta pitanja nisu predmet ovoga Izvješća, svi se slažu da su to kompleksni problemi koji zaslužuju pozornost. Ukazano je da bi u tom smislu bilo dobro izraditi cjelovitu stručnu analizu postojećeg stanja u mirovinskom sustavu.

Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora već su raspravili i podržali Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007., te su Saboru predložili njegovo prihvaćanje.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva