HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Od 1. siječnja 2009. u službene evidencije uvodi se novi osobni identifikacijski broj (OIB)

Zagreb, 30.12.2008.

Hrvatski sabor je u svibnju 2008. donio Zakon o osobnom identifikacijskom broju koji je objavljen u «Narodnim novinama», broj 60/08, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Osobni identifikacijski broj (OIB ) je stalna identifikacijska oznaka svake fizičke i pravne, domaće i strane osobe u Hrvatskoj, koja se koristi u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i pri razmjeni podataka. Osobni identifikacijski broj (OIB) ima 11 znamenki (deset znamenki slučajnog odabira i jedna kao kontrolni broj), ispred njih oznaku HR (za međunarodnu razmjenu podataka), a dodjeljuje ga Porezna uprava po službenoj dužnosti.

U Zavodu se obavljaju potrebne pripreme kako bi korisnicima usluga Zavoda, nakon što dobiju svoj identifikacijski broj, bio omogućen upis i prikaz podataka o OIB-u.

Građanima i tvrtkama osobni identifikacijski broj (OIB) Porezna uprava će slati poštom, u posebnim omotnicama s povratnicom, i to od 12. siječnja 2009., nakon što se umirovljenicima isplate mirovine preko pošte kako pritom ne bi došlo ni do kakvog poremećaja, najavio je ministar financija Ivan Šuker.

Osim na potvrdi građani će moći saznati svoj OIB na još nekoliko načina, preko internetske stranice http://www.oib.hr/  koja će biti dostupna nakon 1. siječnja 2009., zatim preko tekstualnih poruka s mobitela (na broj 61642, porukom sa svojim MBG-om) ili dolaskom u Poreznu upravu po potvrdu.

Djeci rođenoj nakon 1. siječnja 2009. OIB će se dodjeljivati upisom rođenja i matičar će, informatičkom razmjenom podataka s Poreznom upravom, roditeljima koji su došli upisati dijete, uz matični broj građana, odmah izdati i potvrdu o OIB-u.

Kako je naglasila načelnica u Poreznoj upravi Marijana Vuraić Kudeljan, sve će tvrtke, koje će biti osnovane nakon 1. siječnja 2009., dobiti OIB upisom osnivanja, a sama dostava OIB-a građane neće ništa koštati.

Osobni identifikacijski broj ne zahtijeva promjenu ni jednog važećeg osobnog dokumenta, nego će ih građani, primjerice osobne iskaznice, mijenjati tek kada važeća istekne. OIB će omogućiti povezivanje i razmjenu podataka između službenih evidencija te bolji pregled nad imovinom građana i pravnih osoba, priljevom i tijekom novca te će, osim kao sustavna mjera za borbu protiv korupcije i kriminala,  biti izuzetno važan i za sustav socijalnih davanja, naglašeno je u Ministarstvu financija.

Do kraja 2010. godine sve će se evidencije voditi paralelno – upisivat će se i OIB i jedinstveni matični broj, odnosno MBG, a nakon toga sve bi evidencije trebale ostati samo na OIB-u.

U Ministarstvu financija posebno su istaknuli kako neće svi moći vidjeti sve podatke, već će pojedina državna institucija moći vidjeti samo podatke potrebne za rješavanje nekog od prava građana. Mogućnost pregleda svih podataka imat će samo točno određene institucije. U Poreznoj upravi osnovat će se poseban središnji registar i prema točno određenom protokolu moći će se pogledati podatci, a znat će se i tko ih je pregledavao. OIB će dobiti svi hrvatski državljani, i oni koji žive u Hrvatskoj i hrvatski državljani koji žive u inozemstvu, a dobit će ga i svaki stranac koji u Hrvatskoj obavlja neku transakciju ili posao.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1595446 Osiguranika - ukupno

1360934  Radnici kod pravnih osoba
123348  Radnici kod fizičkih osoba
68181  Obrtnici
19227  Poljoprivrednici
18951  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4720  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240266 Korisnika mirovina - ukupno


505233  Korisnici starosnih mirovina
30488 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85513 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197907  Korisnici prijevremene mirovine
301 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184038  Korisnici invalidskih mirovina 1
236786  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669908 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570358 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.787,08  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2019. (6.420kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.576,17 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.371.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo 

155294 korisnika doplatka za djecu za  303973 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,50 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,60kn. ... arhiva