Preuređenje i obnova područnih službi u Karlovcu, Gospiću i Rijeci

Zagreb, 22.01.2009.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u sklopu gospodarenja imovinom vodi dugoročnu poslovnu politiku planiranja dogradnje, obnove i održavanja poslovnih objekata. Prvo je temeljito obnovljena, u ratu porušena, zgrada Područne službe u Vukovaru, zatim je obnovljena zgrada Područne službe u Slavonskom Brodu.
Budući da su poslovni prostori Zavoda smješteni većinom u starijim i često neodgovarajućim zgradama, bilo je potrebno te prostore urediti, obnoviti porušeno  i prilagoditi suvremenom  načinu komunikacije s korisnicima, organiziranjem središnjeg mjesta komunikacije, na kojem korisnik dolaskom u Zavod, na jednom mjestu dobiva traženu informaciju.

Ugodini  2009. planira se obnova poslovnih objekata Zavoda u Karlovcu, Gospiću i Rijeci, a potom postupno i ostalih poslovnih objekata, kako bi Zavod u idućih 10 do 15 godina u cijelosti obnovio svoje poslovne prostore i prilagodio ga zahtjevima vremena, osobito u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova i pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima. Dio sredstava potrebnih za obnovu ove tri službe osiguran je u 2008, a dio je planiran za 2009 godinu. Prošle godine su provedeni ili pokrenuti i odgovarajući postupci za javnu nabavu i potrebne suglasnosti.

Obnova poslovnog prostora Područne službe u Karlovcu

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, također je. na 6. sjednici donijelo Odluku o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o  zakupu poslovnog prostora za privremeni smještaj i rad područne službe Zavoda u Karlovcu .
U listopadu 2008. proveden je potrebni postupak radi sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju poslovnog prostora Područne službe u Karlovcu, Kralja Tomislava 8. Budući da će troškovi uređenja ove službe iznositi oko 28.000.000,00 kn zatražena je i dobivena i suglasnost Vlade RH.

Poslovna zgrada Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Karlovcu nalazi se Ulici kralja Tomislava 8, a sastoji se od dva zasebna objekta, uličnog – poslovnog objekta i dvorišnog – pomoćnog objekta. Radi tehnologije izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće poslovne zgrade, potrebno je preseliti službu na drugu lokaciju, za sve vrijeme izvođenja radova.

U skladu sa Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora proveden je javni natječaj i kao najpovoljniji odabran poslovni prostor u ulici Matka Laginje 1B u Karlovcu. Na zamjenskoj lokaciji Područna služba  će početi s radom od ponedjeljka, 26. siječnja 2009.
Služba će ovaj zamjenski prostor koristiti oko 12 mjeseci, s mogućnošću  produženja trajanja zakupa, ovisno o dinamici izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju poslovnog objekta Područne službe u Karlovcu.

U Područnoj službi u Karlovcu, u kojoj je zaposleno 78 radnika, obavljaju se poslovi za preko 39 000 osiguranika, 37 500 korisnika mirovinskih primanja, kao i za  više od 6 000 korisnika doplatka za djecu.


Preuređenje dijela poslovnog prostora Područne službe u Gospiću

Upravno vijeće Zavoda je na 6. sjednici, održanoj 8. prosinca 2008. donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o ustupanju radova na preuređenju poslovnog prostora HZMO-a u Gospiću, Ul. dr. Franje Tuđmana 8.

Ovaj poslovni prostor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću nalazi se u neposrednoj blizini glavne zgrade u kojoj je smještena Područna služba, na kućnom br. 6. U ovoj zgradi Zavod je suvlasnik objekta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i prostorije Zavoda su pretežno na gornjim etažama. Zbog novog načina rada sa strankama i potrebe pristupačnosti prostora osobama smanjene pokretljivosti te smještaja radnika, potrebno je ovaj poslovni prostor potpuno preurediti.
Poslovni prostor u Ul. dr. Franje Tuđmana 8 se do sada nije mogao optimalno koristiti s obzirom na izvorni način građenja i zapušteno stanje, te nedostajuću infrastrukturu. Preuredile bi se prostorije u prizemlju i dijelu podrumske etaže za pohranu arhivske građe.

Preuređenjem će se osigurati primjereni radni prostor u kojem će se primati stranke, odnosno premještanje rada sa strankama iz glavnog objekta u zaseban prizemni prostor s otklonjenim arhitektonsko–urbanističkim barijerama
U okviru započetih radova, čiji troškovi će iznositi oko 4.000.000,00 kn, temeljito će se rekonstruirati poslovni prostor za rada sa strankama.

U Područnoj službi u Gospiću, u kojoj je zaposleno 56 radnika, obavljaju se poslovi za oko 15 000 osiguranika, 17 000 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 2 600 korisnika doplatka za djecu.


Uređenje poslovnog prostora Područne službe u Rijeci


Nakon što je Upravno vijeće donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rekonstrukciju poslovne zgrade u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Rijeci, započele su aktivnosti potrebne za provedbu ove odluke.

Poslovna zgrada u Rijeci u suvlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). O pokretanju aktivnosti vezanih uz uređenje poslovne zgrade Upravno vijeće već je bilo informirano u svibnju 2005., ali se u međuvremenu s tim aktivnostima stalo radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava. Poslovna zgrada u Rijeci nije sustavno održavana duži niz godina, a u određenim segmentima ne zadovoljava bitne potrebe u smislu organizacije prostora i zakonski uvjetovane kvalitete građevine. Predviđeni su radovi na rekonstrukciji dotrajalih pročelja, krovišta, instalacija, infrastrukturnih priključaka, kao i rješavanje prostornih prepreka za kretanje invalida, bolesnih i starijih osoba na ulazu u zgradu. Na ovaj način kvalitetno, cjelovito i dugoročno riješit će se poslovni prostor Područne službe Zavoda u Rijeci.

Investiciju bi financirali HZMO i HZZO prema omjeru vlasništva na zajedničkim dijelovima objekta, a na zasebnim segmentima prema odvojenim troškovnicima. Ukupna vrijednost rekonstrukcije procijenjena je u iznosu od 21.000.000,00 kn s PDV-om, od čega bi HZMO participirao s 9.500.000,00 kn, a HZZO s 11.500.000,00 kn.

Za sve vrijeme izvođenja radova bit će potrebno preseliti radnike, te je u tijeku postupak odabira najpovoljnijeg prostora koji će se uzeti u zakup kako bi korisnici dobili sve potrebne usluge.

U Područnoj službi u Rijeci u kojoj je zaposleno 195 radnika, obavljaju se poslovi za preko 128 000 osiguranika, 83 500 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 9 130 korisnika doplatka za djecu.

 

 

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.06.2019.
broj prijava   2 272
broj odjava  3 899


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva