U Gospiću istaknuta važnost novog koncepta poslovne politike Zavoda

Pri posjetu ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavine Područnoj službi u Gospiću održan je radni sastanak kojem su uz ravnatelja prisustvovali predstojnica Područne službe u Gospiću Mirjana Ratković, načelnica Odjela ekonomsko- financijskih poslova Mirjana Vukić, načelnica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Sanja Ernek, načelnica Odjela matične evidencije Nikolina Žgela i načelnica Odjela rješavanja o pravima u prvom stupnju Ljiljana Čubelić.
Tema sastanka bila je novi koncept poslovne politike Zavoda radi uspostave optimalnih poslovnih procesa i nove organizacijske strukture Zavoda kao rezultat preustroja, odnosno redizajniranih poslovnih procesa na razini sustava.

Ravnatelj Mile Rukavina predstavio je novi koncept poslovne politike Zavoda u kojem će poslovodstvo Zavoda -ravnatelj, pomoćnici ravnatelja i predstojnici područnih službi osobno sudjelovati u postupku preoblikovanja poslovnih procesa i ustrojstva Zavoda, a predstojnici područnih službi na novi - učinkovitiji način organizirati rad i voditi poslove  područnih službi s timom svojih suradnika.
Kako je istaknuo Mile Rukavina, smisao novog koncepta poslovne politike je unapređivati poslovni proces u svakom segmentu poslovanja, pri čemu poslovanje Zavoda neće ograničavati postojeća sistematizacija i sadašnje ustrojstvo Zavoda.

Na sastanku je istaknuta važnost bolje i pravodobne komunikacije užeg poslovodstva s predstojnicima područnih službi, stalna inicijativa i razmjena informacija, a naglašena je i važnost obilaska područnih službi od strane ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, te organiziranje redovitih sastanaka, najmanje jednom u tri mjeseca, a prema potrebi i češće.
Kako je najavljeno, organizirat će se i stručni tematski sastanci radi uspješnog odvijanja redovitih poslovnih procesa na inicijativu pomoćnika ravnatelja, odnosno predstojnika područne službe.

Razgovaralo se i o nastavku provedbe mjera radi povećanja ažurnosti u Zavodu, poboljšanju računalno-komunikacijske mreže u Zavodu i opremanju što većeg broja radnih mjesta modernom informatičkom opremom te o planu obrazovanja radnika, u skladu s potrebama poslovnog procesa.

Nakon radnog sastanka, organiziran je obilazak poslovnog prostora Zavoda u Ulici dr. Franje Tuđmana 8, koji se adaptira.

Ovaj poslovni prostor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću nalazi se u neposrednoj blizini glavne zgrade u kojoj je smještena Područna služba, na kućnom br. 6, gdje je Zavod suvlasnik objekta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a prostorije Zavoda su pretežno na gornjim etažama. Zbog novog načina rada sa strankama i potrebe pristupačnosti prostora osobama smanjene pokretljivosti te smještaja radnika, potrebno je ovaj poslovni prostor potpuno preurediti.
Poslovni prostor u Ulici dr. Franje Tuđmana 8 do sada se nije mogao optimalno koristiti s obzirom na izvorni način građenja i zapušteno stanje te nedostajuću infrastrukturu.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva