HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

U Gospiću istaknuta važnost novog koncepta poslovne politike Zavoda

Pri posjetu ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavine Područnoj službi u Gospiću održan je radni sastanak kojem su uz ravnatelja prisustvovali predstojnica Područne službe u Gospiću Mirjana Ratković, načelnica Odjela ekonomsko- financijskih poslova Mirjana Vukić, načelnica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Sanja Ernek, načelnica Odjela matične evidencije Nikolina Žgela i načelnica Odjela rješavanja o pravima u prvom stupnju Ljiljana Čubelić.
Tema sastanka bila je novi koncept poslovne politike Zavoda radi uspostave optimalnih poslovnih procesa i nove organizacijske strukture Zavoda kao rezultat preustroja, odnosno redizajniranih poslovnih procesa na razini sustava.

Ravnatelj Mile Rukavina predstavio je novi koncept poslovne politike Zavoda u kojem će poslovodstvo Zavoda -ravnatelj, pomoćnici ravnatelja i predstojnici područnih službi osobno sudjelovati u postupku preoblikovanja poslovnih procesa i ustrojstva Zavoda, a predstojnici područnih službi na novi - učinkovitiji način organizirati rad i voditi poslove  područnih službi s timom svojih suradnika.
Kako je istaknuo Mile Rukavina, smisao novog koncepta poslovne politike je unapređivati poslovni proces u svakom segmentu poslovanja, pri čemu poslovanje Zavoda neće ograničavati postojeća sistematizacija i sadašnje ustrojstvo Zavoda.

Na sastanku je istaknuta važnost bolje i pravodobne komunikacije užeg poslovodstva s predstojnicima područnih službi, stalna inicijativa i razmjena informacija, a naglašena je i važnost obilaska područnih službi od strane ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, te organiziranje redovitih sastanaka, najmanje jednom u tri mjeseca, a prema potrebi i češće.
Kako je najavljeno, organizirat će se i stručni tematski sastanci radi uspješnog odvijanja redovitih poslovnih procesa na inicijativu pomoćnika ravnatelja, odnosno predstojnika područne službe.

Razgovaralo se i o nastavku provedbe mjera radi povećanja ažurnosti u Zavodu, poboljšanju računalno-komunikacijske mreže u Zavodu i opremanju što većeg broja radnih mjesta modernom informatičkom opremom te o planu obrazovanja radnika, u skladu s potrebama poslovnog procesa.

Nakon radnog sastanka, organiziran je obilazak poslovnog prostora Zavoda u Ulici dr. Franje Tuđmana 8, koji se adaptira.

Ovaj poslovni prostor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću nalazi se u neposrednoj blizini glavne zgrade u kojoj je smještena Područna služba, na kućnom br. 6, gdje je Zavod suvlasnik objekta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a prostorije Zavoda su pretežno na gornjim etažama. Zbog novog načina rada sa strankama i potrebe pristupačnosti prostora osobama smanjene pokretljivosti te smještaja radnika, potrebno je ovaj poslovni prostor potpuno preurediti.
Poslovni prostor u Ulici dr. Franje Tuđmana 8 do sada se nije mogao optimalno koristiti s obzirom na izvorni način građenja i zapušteno stanje te nedostajuću infrastrukturu.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva