HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Danas svečano otvorene novoobnovljene poslovne prostorije za rad sa strankama Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću

Gospić, 29.04.2009.

Danas su svečano otvorene novoobnovljene poslovne prostorije Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću, namijenjene za rad s korisnicima usluga, a ujedno je i predstavljen novi način rada s korisnicima usluga Zavoda i u Područnoj službi u Gospiću.

Prigodom predstavljanja novoga načina rada i svečanog otvaranja novoobnovljenih poslovnih prostorija za rad s korisnicima usluga Zavoda  ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina  zahvalio je svima na odazivu i pozdravio sve nazočne: radnike Područne službe u Gospiću, predstojnicu Područne službe u Gospiću Mirjanu Ratković, te visoke goste koji su uveličali otvorenje preuređenog poslovnog prostora namijenjenog novom načinu rada s korisnicima usluga Zavoda: ministra zdravstva i socijalne skrbi mr. Darka Milinovića, dr. med;  državnog tajnika ministarstva zdravstva dr. med. Dražena Jurkovića, zamjenika župana Ličko-senjske županije Ivicu Mataiju,   zamjenicu gradonačelnika Gospića Martu Grgurić, biskupa gospićko-senjskog mons dr. Milu Bogovića, člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i predsjednika Matice umirovljenika Hrvatske Vladimira Lokmera, nazočne predstojnike područnih službi Zavoda Vinku Vujnović, Marijana Kuprešaka, Branka Rađu, Niku Štrkalja Petra Kolanovića; pomoćnike ravnatelja Zavoda Ljiljanu Marković, Lidiju Sokol, Vesnu Marunicu, mr. sc. Matu Usorca i Zorana Kordića; predstojnike ureda u Središnjoj službi Milimira Kosovića i Damira Salara; načelnike u Središnjoj službi Sanju Mateljak, Dražena Hađinu, i predsjednike sindikata u Zavodu Marijana Prišlina i Višnju Stanišić.


Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina na početku pozdravnog govora zahvalio je na podršci Upravnom vijeću Zavoda koje je imalo razumijevanja za cjelokupno poslovanje i rad Zavoda u procesu samoga preustroja. Rukavina je napomenuo kako je Zavod spremno odgovorio izazovima novog vremena i poslovnih procesa, te je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, prije tri godine pokrenuo proces preustroja Zavoda  u modernu javnu ustanovu, koji vodi do podizanja razine i kvalitete usluga Zavoda, skraćivanja trajanja postupka ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, te smanjenja troškova poslovanja, kao i dosljedno provođenje Programa ažurnosti i uvođenjem elektroničkog poslovanja. Rukavina je dodao kako je projekt preustroja, pod nazivom „Strateško restrukturiranje poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“, prvi puta predstavljen na 7. Europskoj konferenciji o poslovnim procesima – Business Process Conference 2008. pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te Business Process Management Institute-a, u hotelu Sheraton u Zagrebu u listopadu 2008.

Naglasio je kako je Zavod na putu preustroja u punome zamahu, te kako su mnogi projekti već završeni, ili su pri samom završetku, zbog čega Zavod već sada ima zavidne rezultate.

Rukavina je istaknuo kako se u Zavodu obavljao i obavlja niz opsežnih, redovnih i izvanrednih poslova poput rješavanja problema obeštećenja umirovljenika, prevođenja prava hrvatskim braniteljima, te rješavanja problema zaostajanja mirovina „tzv. novim umirovljenicima“, kao i isplata božićnice korisnicima mirovine,  kvalitetno i na vrijeme, kao i iznimno važan izravni rad s korisnicima usluga Zavoda koji predstavljaju temelj poslovanja Zavoda i zbog kojih Zavod i postoji, te napomenuo kako se kroz godišnja Izvješća o radu i poslovanju Zavoda koja usvaja Hrvatski sabor, nedvojbeno vidi da Zavod iz godine u godinu podiže razinu svoje usluge, rješavajući sve veći broj predmeta u zakonskom roku i bolje gospodari imovinom. Dodao je kako je posebna aktivnost usmjerena na sustavnu edukaciju stručnog kadra Zavoda i osuvremenjivanja rada područnih službi i ispostava Zavoda.

U nastavku je Rukavina rekao kako otvaranje ovog poslovnog prostora nedvojbeno spada u proces modernizacije Zavoda, kroz svoju funkcionalnost i opremljenost iz razloga što pruža svim korisnicima usluga brzo i jednostavno ostvarivanje prava i kontakt sa službom s posebnom pažnjom za osobe s invaliditetom, te dodao  kako je  to i ugodan i izvrsno opremljen radni prostor za radnike Zavoda, te na taj način simbolizira moderni Zavod i moderan odnos prema korisnicima usluga Zavoda, i naglasio kako se  danas uz otvaranje ovog prostora promovira i projekt Zavoda- nove organizacije rada sa korisnicima usluga koji je do sada uveden u 16 područnih službi. Dosadašnji način rada sa strankama, kojeg je karakteriziralo čekanje po hodnicima i traženje službenika po uredima, postaje kako je naglasio Rukavina, prošlost jer se ne uklapa u moderni rad Zavoda, koji znači da korisnik na jednom mjestu brzo i kvalitetno ostvaruje kompletnu uslugu.
Ravnatelj Zavoda podsjetio je i na izdavanje „Vodiča o pravima iz mirovinskog osiguranja“, u kojem su pružene informacije o pravima koja se ostvaruju u Zavodu, što također spada u novi odnos prema korisnicima usluga u Zavodu, te dodao kako je Vodič je dostupan u svim područnim službama i ispostavama Zavoda, kao i na internetskoj stranici Zavoda (pdf, 562 kb).

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske Vladimir Lokmer zahvalio je radnicima Područne službe na reorganizaciji poslovanja u korist korisnika usluga Zavoda, te istaknuo kako mu je posebna čast biti nazočan na svečanom otvorenju novoobnovljenih poslovnih prostorija u Gospiću, nakon predstavljanja novoga načina rada s korisnicima i modernizacije poslovnih prostorija Zavoda u Vukovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu. Naglasio je kako će i ovaj preuređeni prostor, namijenjen za rad sa svim korisnicima usluga Zavoda, unaprijediti i ubrzati rad, gdje će osiguranici, te korisnici doplatka za djecu i korisnici mirovine, dobiti brze i kvalitetne informacije na jednome mjestu

 

Zamjenica gradonačelnika Gospića Marta Grgurić, zahvalivši se prisutnima, istaknula je važnost projekta preuređenja poslovnih prostorija Zavoda, na radost svih građana Gospića, te radnika Područne službe, koji će od danas u novim prostorijama svim korisnicima usluga moći pružiti kvalitetnije i pravovremeno korištenje prava.


 

 

Zamjenik župana Ličko-senjske županije Ivica Mataija pozdravio je nazočne, te pozdravio otvaranje novih prostorija Zavoda, koje će biti na korist kako i stanovnicima županije, tako i radnicima Područne službe u Gospiću, koji su do sada radili u prostorima teško dostupnim strankama.

 

 

Ministar zdravstva i socijalne skrbi mr. Darko Milinović, dr. med, pozdravio je nazočne, te istaknuo kako je svaka područna služba srce Zavoda, gdje građani pravodobno mogu dobiti informacije na kvalitetan način. Kako je naglasio, preuređenje poslovnih prostorija u Gospiću i drugim županijskim središtima novi je iskorak u načinu rada sa umirovljenicima i osiguranicima, koji će sada na jednome mjestu dobiti sve informacije, dodajući kako Vlada neće dopustiti da specifične ekonomske prilike na bilo koji način utječu na mirovinska primanja, te istaknuo kako je Vlada RH uspješno riješila problematiku obeštećenja umirovljenika. Ministar Milinović rekao je kako je Zavod prepoznao važnost reforme, te se pokazao uspješnim u provođenju iste, postajući tako ono što je i cilj javne uprave- a to je servis građana.


Na kraju svečanosti biskup gospićko-senjski mons dr. Mile Bogović blagoslovio je poslovne prostorije Područne službe u Gospiću, te je nakon blagoslova održao prigodnu molitvu. U propovijedi se osvrnuo i na otvorenje poslovnih prostorija, te napomenuo kako će 56 radnika Područne službe biti na pomoć korisnicima usluga, te da će i nadalje raditi i na dobrobit najugroženijih- umirovljenika.

 


 

PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU, za područje Ličko-senjske županije
adresa:  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Gospiću, 53000 GOSPIĆ, Ulica dr. F. Tuđmana 6 i 8
tel. centrala: 053/561-111
fax: 053/575-584
predstojnica: Mirjana Ratković
tel: 053/561-100, 575-583
fax: 053/575-584
telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta:
053/561-150
telefon na koji stranke mogu dobiti pravne savjete:
053/561-137
053/561-138
053/561-141 (osiguranici)
telefon na koji stranke mogu dobiti pravne savjete/doplatak za djecu:
053/561-115


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je na 6. sjednici, održanoj 8. prosinca 2008., Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o ustupanju radova na preuređenju poslovnog prostora HZMO-a u Gospiću, Ul. dr. Franje Tuđmana 8

Ovaj poslovni prostor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću nalazi se u neposrednoj blizini glavne zgrade u kojoj je smještena Područna služba, na kućnom br. 6. U poslovnoj zgradi na kbr. 6. Zavod je suvlasnik objekta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i prostorije Zavoda su pretežno na gornjim etažama, teško dostupne strankama. Zbog novog načina rada sa strankama i potrebe pristupačnosti prostora osobama smanjene pokretljivosti te smještaja radnika, poslovni prostor u Ul. dr. Franje Tuđmana 8, koji se do sada nije mogao optimalno koristiti s obzirom na izvorni način građenja i zapušteno stanje, te nedostajuću infrastrukturu, potpuno je preuređen i prilagođen radu sa strankama u prizemnom dijelu zgrade.
Preuređenjem se osigurao primjereni radni prostor u kojem se primaju stranke, odnosno premještanje rada sa strankama iz glavnog objekta u zaseban prizemni prostor s otklonjenim arhitektonsko–urbanističkim barijerama.
U Područnoj službi u Gospiću, u kojoj je zaposleno 56 radnika, obavljaju se poslovi za oko 15 000 osiguranika, 17 000 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 2 600 korisnika doplatka za djecu.


dodatne informacije:
- Letak "Početak rada u obnovljenom poslovnom prostoru u sklopu Područne službe u Gospiću" (pdf, 185 KB)
- Letak "Važniji brojevi telefona za korisnike Područne službe HZMO-a u Gospiću" (pdf, 206 KB)
- Novi način rada s korisnicima usluga - Otvorenje preuređenog poslovnog prostora u sklopu Područne službe u Gospiću (pdf, 247 KB)


fotografije sa svečanog otvaranja:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva