HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Iz Izvješća o financijskom poslovanju HZMO-a za 2008. godinu

Zagreb, 20.05.2009.

Poslovanje Zavoda za 2008. odvijalo se u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2008. godinu (“Narodne novine”, broj 28/08., 82/08.,127/08.,146/08. i 151/08.), koji je sastavni dio državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008. godinu prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20.
Ukidanjem uplatnih računa Zavoda, od siječnja 2007., cjelokupno poslovanje Zavoda odvija se preko jedinstvenog računa Riznice, tako da se, osim doprinosa, i ostali prihodi Zavoda uplaćuju u državni proračun Republike Hrvatske.

Opći podaci

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (stanje na dan 31. prosinca 2008.) evidentirano je  1.148.290 korisnika mirovine i 1.604.848 osiguranika, tj. odnos broja korisnika mirovine i broja osiguranika je 1:1,40.

 

Prihodi

Ukupni prihodi Zavoda za 2008. godinu ostvareni su u svoti od 33.574.670.088 kn (što čini 99,45% planiranih prihoda), i veći su za 10,0% u odnosu na 2007. godinu, a namijenjeni su za financiranje sustava mirovinskog osiguranja.

Najveći dio prihoda čine prihodi od doprinosa na temelju generacijske solidarnosti, ostvareni u svoti od 20.154.787.768 kn, što čini 60,03% ukupnih prihoda i 98,05% planiranih prihoda od doprinosa za 2008. godinu, a u odnosu na 2007. godinu veći su za 8,7%.
Prihodi iz proračuna ostvareni su u svoti od 13.162.355.856 kn, što čini 39,20% ukupnih prihoda i 100% planiranih prihoda iz proračuna, a u odnosu na 2007. godinu veći su za 10,0%.
Prihodi od zajma Svjetske banke ostvareni su u svoti od 31.707.699 kn, što čini 0,09% ukupnih prihoda i 66,33% planiranih prihoda od Svjetske banke.
Vlastiti prihodi ostvareni su u svoti od 3.982.098 kn, što čini 0,01% ukupnih prihoda i 99,55% planiranih vlastitih prihoda.
Ostali prihodi iznose 221.836.667 kn i evidentirani su u bilanci Glavne knjige, a odnose se na uplaćene prihode na račun Zavoda koji je uz suglasnost Ministarstva financija iz 2005. godine ostao otvoren u svrhu isplate mirovina u inozemstvo, namjenske prihode za božićnicu te prihode iz ranijih godina.

Rashodi

Ukupni rashodi za 2008. godinu ostvareni su u svoti od 33.515.480.726 kn, što čini 99,27% planiranih rashoda i veći su za 9,8% u odnosu na 2007.godinu.
Rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 32.782.742.035 kn, što čini 97,81% ukupnih rashoda i 99,54% planiranih rashoda za mirovine i mirovinska primanja, a u odnosu na 2007. godinu veći su za 9,8%.
Svi ostali rashodi čine svega 2,19%, a to su rashodi poslovanja, financijski rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
 


Mirovine i mirovinska primanja redovitim su usklađivanjem povećana za 6,7% i to:
- 2,55% za ožujak, mirovine isplaćene u travnju (usklađene od 1. siječnja 2008.)
- 4,05% za kolovoz, mirovine isplaćene u rujnu (usklađene od 1. srpnja 2008.).

Prosječna mirovina u 2008. iznosila je 2.059,52 kn za prosječno 1 063 710 korisnika (bez korisnika mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja i HVO -a)., što je 6,5% više nego u 2007. godini.
Udio prosječne mirovine (opći prosjek svih mirovina - radnici, poljoprivrednici i obrtnici, bez Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja i HVO-a) u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj u 2008. godini iznosio je 39,77%.

Starosnu mirovinu sa mirovinskim stažem od 40 i više godina na dan 30. prosinca 2008. koristio je 94 471 korisnik ili 18,25% ukupnog broja korisnika starosnih mirovina, a prosječna mirovina iznosila je 3.154,60 kn, što čini 58,31% prosječne neto plaće za prosinac 2008. godine.
Od ukupnih rashoda za mirovine za 2008., rashodi za mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iznosili su 4.762.275.185 kn, od čega se 4.483.710.416 kn odnosi na redovite mirovine za 2008., , 272.591.469 kn odnosi se na prevođenje mirovina za 2006. i razdoblje I. –III. 2007., a 5.973.300 kn na božićnice.
U strukturi rashoda za mirovine i mirovinska primanja rashodi za mirovine hrvatskih branitelja za 2008. godinu čine 14,53%, a u odnosu na 2007. godinu veći su za 14,22%.
Prosječna mirovina hrvatskih branitelja u 2008. iznosila je 5.732.33 kn za prosječno 58 828 korisnika, Hrvatske vojske 3.280,93 kn za prosječno 11 231 korisnika, a HVO-a 3.082,08 kn za prosječno 2 874 korisnika.

Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2008. godinu u projekciji BDP-a iznosi 9,80%, a udio rashoda za mirovine iznosi 9,58%.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva