Na konferenciji o poslovnim procesima u Sarajevu prezentirani i novi poslovni procesi Zavoda

Zagreb, 16.06.2009.

U Sarajevu je 9. i 10. lipnja 2009. održana 1. Regionalna konferencija o poslovnim procesima i upravljanju znanjem «BPM&KM Conference 2009». Pod visokim pokroviteljstvom Vijeća ministara BiH konferenciju je organizirala tvrtka Infodom, a suorganizatori su bili Ekonomski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Moto ove konferencije bio je «Konkurentnost kroz inovacije i upravljanje poslovnim procesima» jer su novi trendovi, suvremena znanja i tehnologije preduvjet i za ubrzanu modernizaciju poslovanja u BiH.
Glavne teme obrađene na ovoj konferenciji bile su Upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) u privredi i javnoj upravi, Digitalizacija procesa kao osnova e-Poslovanja, Modeli poslovnih procesa vodećih industrija, Alati i mjerljivost poslovnih procesa, a iz područja Upravljanja znanjem (Knowledge Management - KM) bilo je riječi o «leadershipu» i organizaciji u KM-u, učenju i inovacijama kao i tehnologijama za KM sustave.


 

Predavanje na temu «Integracija sustava za javnu nabavu i ERP u mirovinskim fondovima» na konferenciji je u ime Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje održao Zdenko Prgomet.
U prezentaciji je istaknuto da je HZMO jedna od vodećih državnih institucija u Republici Hrvatskoj u provođenju Zakona o javnoj nabavi što je potvrđeno i nalazima Državne revizije u posljednjih nekoliko godina. Povezivanje i integracija poslovnih procesa javne nabave s postojećim procesima u okruženju ERP-a, umjesto njihovom zamjenom, postiže se brže, efikasnije i kvalitetnije izvršavanje poslovnih procesa uz značajne financijske uštede.
Sažeci svih predavanja objavljeni su u Zborniku radova Konferencije, a više informacija može se dobiti na internetskoj stranici bpc.infodom.ba
 

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva