HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

U Ljubljani održani hrvatsko – slovenski razgovori tijela za vezu s područja mirovinskog osiguranja

Zagreb, 17.06.2009.

Na poziv i u organizaciji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije u Ljubljani su 16. i 17. lipnja 2009. održani hrvatsko-slovenski razgovori tijela za vezu s područja mirovinskog osiguranja.
Predmet razgovora bila je izmjena informacija o promjenama u pravnim propisima na području mirovinskog osiguranja u obje države u posljednje dvije godine. Hrvatska i slovenska strana potanko su iznijele sve izmjene u propisima koje reguliraju područje mirovinskog osiguranja.
Predmet razgovora bila su i pitanja vezana uz provedbu Sporazuma o socijalnom osiguranju, te je zaključeno da je sve manje prijepornih pitanja što je rezultat kontinuirane dobre suradnje dvaju Zavoda. Posebna pažnja usmjerena je na isplatu mirovina vezano uz čl. 37. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.


Istaknuto je da se pojedinačna prijeporna pitanja u provedbi Sporazuma trebaju i dalje rješavati povremenim susretima stručnih radnika, što je i bilo dogovoreno na razgovorima tijela za vezu u lipnju 2001. u Ljubljani.
Obje strane potvrdile su važnost razgovornih dana s osiguranicima koji se održavaju jednom  godišnje u Zagrebu, Splitu Varaždinu, te Ljubljani i Novom Mestu, što je i bilo dogovoreno na razgovorima tijela za vezu u listopadu 2007. u Zagrebu.
Uz razgovore tijela za vezu, na poziv generalnog direktora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijana Papeža, održan je razgovor Marijana Papeža i ravnatelja  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavine, sa suradnicima. U razgovoru  su razmijenjena iskustva obaju zavoda vezano uz preustroj, te je zaključeno da se ovakvi sastanci održavaju češće.

fotografije: vodja Službe za odnose z javnostmi, univ. dipl. pravnik Brane Kokot, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva