U Ljubljani održani hrvatsko – slovenski razgovori tijela za vezu s područja mirovinskog osiguranja

Zagreb, 17.06.2009.

Na poziv i u organizaciji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije u Ljubljani su 16. i 17. lipnja 2009. održani hrvatsko-slovenski razgovori tijela za vezu s područja mirovinskog osiguranja.
Predmet razgovora bila je izmjena informacija o promjenama u pravnim propisima na području mirovinskog osiguranja u obje države u posljednje dvije godine. Hrvatska i slovenska strana potanko su iznijele sve izmjene u propisima koje reguliraju područje mirovinskog osiguranja.
Predmet razgovora bila su i pitanja vezana uz provedbu Sporazuma o socijalnom osiguranju, te je zaključeno da je sve manje prijepornih pitanja što je rezultat kontinuirane dobre suradnje dvaju Zavoda. Posebna pažnja usmjerena je na isplatu mirovina vezano uz čl. 37. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.


Istaknuto je da se pojedinačna prijeporna pitanja u provedbi Sporazuma trebaju i dalje rješavati povremenim susretima stručnih radnika, što je i bilo dogovoreno na razgovorima tijela za vezu u lipnju 2001. u Ljubljani.
Obje strane potvrdile su važnost razgovornih dana s osiguranicima koji se održavaju jednom  godišnje u Zagrebu, Splitu Varaždinu, te Ljubljani i Novom Mestu, što je i bilo dogovoreno na razgovorima tijela za vezu u listopadu 2007. u Zagrebu.
Uz razgovore tijela za vezu, na poziv generalnog direktora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijana Papeža, održan je razgovor Marijana Papeža i ravnatelja  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavine, sa suradnicima. U razgovoru  su razmijenjena iskustva obaju zavoda vezano uz preustroj, te je zaključeno da se ovakvi sastanci održavaju češće.

fotografije: vodja Službe za odnose z javnostmi, univ. dipl. pravnik Brane Kokot, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.06.2019.
broj prijava   2 272
broj odjava  3 899


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva