HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zavod unaprijedio ICT sustav

Zoran Kordić, pomoćnik ravnatelja za informatikuZavršetkom projekta nadogradnje i unapređenja računalne mreže, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je, u suradnji sa tvrtkom Combis, znatno povećao sigurnost sustava i omogućio kvalitetniju razmjenu podataka uz nadzor i upravljanje računalno - komunikacijskom mrežom.

Ovim projektom koji je obuhvaćao analizu potreba Zavoda, izradu izvedbenog projekta implementacije, nabavu i isporuku opreme pa sve do integracije i puštanja u rad sustava u cjelini, poslovanje Zavoda unaprijeđeno je na više razina. Podignuta je razina mrežne sigurnosti čime je znatno smanjena mogućnost pojave i širenja računalnih virusa, te je ujedno osigurana i kontrola kvalitete razmjene podataka što jamči i veću pouzdanost transakcija.

„Unapređenje računalno-komunikacijske infrastrukture ima za cilj osigurati visok stupanj usklađenosti IT djelatnosti s poslovnim potrebama Zavoda osiguravajući visoku pouzdanost, dostupnost i sigurnost sustava. Također, cilj nam je postići što viši stupanj zadovoljstva korisnika informatičkih usluga, te potaknuti inovacije u poslovnom sustavu korištenjem mogućnosti novih tehnologija. Smatram da će ove promjene, uvođenjem naprednih tehnologija, stvoriti atraktivnu okolinu za zapošljavanje novih kadrova u Zavodu unatoč činjenici manjih plaća u javnom sektoru“ – izjavio je Zoran Kordić, pomoćnik ravnatelja za informatiku.

Denis Burmaz, direktor Sektora IP komunikacija iz Combisa, rekao je da je „primjena ICT rješenja koja se baziraju na suvremenim tehnologijama ključan činitelj u učinkovitom djelovanju modernih javnih ustanova koje su na usluzi građanima. Sustav koji je Combis implementirao u HZMO-u sadrži posebno prilagođena rješenja koja će omogućiti veću sigurnost razmjene podataka i pružanje kvalitetnije usluge uz posljedično veće zadovoljstvo krajnjih korisnika kao i smanjenje troškova.''

Osim toga, osiguran je potpuno novi pogled na mrežu što značajno ubrzava detektiranje eventualnih anomalija u mreži i jamči njihovo pravodobno uklanjanje te implementiran  siguran i kontroliran udaljeni pristup (VPN) čime je ostvarena dodatna mobilnost radnika i vanjskih partnera HZMO-a.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva