Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2009.

Zagreb, 23.07.2009.

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2009.
U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: - broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca od 1994. do 2008. godine), - broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 30. lipnja 2009., kao i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2009.), - korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca od 1994. do 2008. godine),- prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 1999. do 2008.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do siječnja 2009. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca od 1994. do 2008. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2005. do razdoblja I.- VI. 2009.), te kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2007. do srpnja 2009.), područnim službama i županijama s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje 30. lipnja 2009.).
Tiskovine Zavoda, uključujući i "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" dostupne su i u digitalnom obliku, na internetskoj stranici  Zavoda , u potkategoriji "Publikacije".
Radi što bolje informiranosti i dostupnosti statističkih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svim zainteresiranim korisnicima, u 2003. godini pokrenut je projekt izdavanja biltena sa statističkim podacima koji se vode i obrađuju u Zavodu. Prvi broj  'Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' tiskan je u svibnju 2003., i do broja 8 iz 2003. izlazio je kao mjesečnik, a nakon toga tromjesečno.
U biltenu "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" objavljuju se statistički podaci iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu u Republici Hrvatskoj. Radi cjelovitijeg pregleda kretanja na području mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, objavljuju se i višegodišnji podaci o korisnicima, osiguranicima i doplatku za djecu.

- novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2009. možete vidjeti ako kliknete OVDJE
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.06.2019.
broj prijava   3 627
broj odjava  3 833


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva