NOVI PROPISI - Obračun posebnog poreza i stroži uvjeti za saborsku mirovinu

Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

Ovaj zakon objavljen je u »Narodnim novinama« broj 94 od 1. kolovoza 2009., a stupio je na snagu a danom objave i primjenjivat će do 31. prosinca 2010.
Ovim zakonom propisano je da se poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća na:
- primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak
- primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak
- mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak
- primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.
Na temelju čl. 5. Zakona poseban porez plaća se:
- po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kn, a manji od 6.000,00 kn ukupno u tijeku jednog mjeseca
- po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kn ukupno u tijeku jednog mjeseca.
Isplaćeni primici do 3.000,00 kn („neto“ primici) ne podliježu posebnom porezu. Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate plaća po sudskim presudama i isplate mirovina za protekla porezna razdoblja, u skladu s poreznim propisima, neovisno o iznosu.
U razdoblju važenja ovoga zakona ne primjenjuje se odredba članka 5. stavka 5., a odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju ne primjenjuju se od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. Odredbom članka 5. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju određeno je da se korištenje prava određenih tim zakonom može ograničiti samo u slučajevima i uz uvjete određene tim zakonom. Budući da se ovdje radi o ograničenju korištenja prava ostvarenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (i posebnim propisima), potrebno je navedenu odredbu staviti u mirovanje u razdoblju važenja ovoga zakona.
U odnosu na odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je uređena obveza usklađivanja mirovina svakih šest mjeseci propisano je mirovanje ovih odredaba u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine u kojem razdoblju se mirovine neće usklađivati.

Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

Ovaj pravilnik objavljen je u »Narodnim novinama« broj 96 od 4. kolovoza 2009., a stupio je na snagu s danom objave.
Pravilnikom se podrobnije propisuje način provedbe Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke te sadržaj i oblik izvješća o isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu.
Prema Pravilniku, pri isplati mirovina za više proteklih mjeseci istog poreznog razdoblja, a radi obračuna posebnog poreza, porezna osnovica utvrđuje se razmjerno broju mjeseci za koje je mirovina trebala biti isplaćena.

Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Ovaj zakon objavljen je u »Narodnim novinama« broj 86 od 18. srpnja 2009., a stupio je na snagu s danom objave. Zakon propisuje da se korisnicima mirovine, čija je mirovina određena na temelju članka 8. do 16.a Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, pripadajuća svota mirovine smanjuje za 10%, i to počevši od isplate mirovine koja pripada za srpanj 2009. godine.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Ovaj zakon objavljen je u »Narodnim novinama« broj 86 od 18. srpnja 2009., stupa na snagu na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora nakon provedenih prvih sljedećih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, što znači da se propisane izmjene odnose na buduće zastupnike u Hrvatskom saboru.
Zakonom se za buduće zastupnike Hrvatskog sabora pooštravaju uvjeti za stjecanje saborske mirovine i to tako što se uvjet staža povećava s 20 na 25 godina, uvjet navršenih godina života s 55 na 60 za muškarce i s 50 na 55 za žene, te uvjet obnašanja dužnosti zastupnika s najmanje dvije na najmanje četiri godine aktivnog mandata, s tim da se u trajanje mandata ne uračunava vrijeme u kojem je zastupniku mandat mirovao.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.05.2019.
broj prijava   3 071
broj odjava  1 783


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva