HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Predstavnici Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posjetili Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Zagreb, 23.09.2009.

U današnjem posjetu predstavnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje bili su generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež, direktor Sektora za razvoj i organizaciju mag. Darko Butina, direktor Sektora informacijskih tehnologija mag. Edmond Pajk, direktor Sektora za mirovinsko i invalidsko osiguranje Boris Gačnik, voditeljica Odjela za organizaciju rada mag. Ajša Hajzeri, voditelj Odjela za programiranje i upravljanje aplikacijama Jože Udvanc i savjetnici u Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Dobruška Lipovž i Marko Komat.

Predstavnike slovenskog zavoda pozdravili su ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina, pomoćnica ravnatelja za Sektor provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju Ljiljana Marković, pomoćnik ravnatelja za Sektor informatike Zoran Kordić i izvršni koordinator za područne službe u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje mr.sc. Mihovil Rismondo.

U razgovoru su razmijenjena mišljenja o organizaciji informatičkog poslovanja oba zavoda, matičnoj evidenciji, izmjenama zakonskih regulativa na području mirovinskog osiguranja u obje zemlje, kao i radu i poslovanju oba zavoda.

Nakon razgovora održana je i prezentacija projekta Elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD), pod moderiranjem voditelja projekta ESUD i predstojnika Ureda za poslove mirovinskog osiguranja i matične evidencije Damira Salara, u kojem su  primijenjena nova rješenja upravljanja dokumentacijom, uz pretpostavku korištenja suvremenih komunikacijskih i informacijskih tehnologija, s  tri strateška cilja projekta:-  osigurati dugoročnu sposobnost sustava da trajno digitalno pohranjuje svu relevantnu dokumentaciju o osiguranicima, korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja kao i poslovnu dokumentaciju - bitno povećati iskoristivost pohranjenih podataka radi postizanja maksimalne učinkovitosti pri rješavanju statusa osiguranika, korisnika prava iz mirovinskog osiguranja i poslovanja Zavoda, te smanjiti operativne troškove pohranjivanja i korištenja tih podataka.

U trenutačnoj fazi pilot-projekta, koji je u  produkciji od 19. svibnja 2009., osigurana je podrška ostvarivanju prava iz mirovinskog sustava u cjelinama koje se odnose na obradu zahtjeva za mirovinu, upravljanje digitalnim spisom, te integraciju ESUD-a u postojeći informatički sustav Zavoda.

Projekt  je realiziran u Područnoj službi u Splitu i u Središnjoj službi Zavoda, a obrađen je dio temeljnih poslovnih procesa Zavoda, poput ostvarivanja prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, te obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika. Navedeni procesi odvijaju se u nekoliko organizacijskih jedinica, kao što su uredsko poslovanje, matična evidencija, ostvarivanje prava na mirovinsko osiguranje, te isplata mirovinskih primanja. Obrada papirnih dokumenata riješena je dodjelom pripadajućeg bar-coda i skeniranjem, a tako obrađeni dokumenti smještaju se u "virtualni" spis (karton)  osiguranika i formiraju digitalni predmet, koji će u budućnosti zamijeniti papirne spise (trenutačno je u arhivu Zavoda 250 milijuna dokumenata)  i omogućiti trenutačnu dostupnost svakog spisa digitalnim putem u svakoj  organizacijskoj jedinici Zavoda, odnosno radnicima s potrebnim ovlaštenjima, bez potrebe za fizičkim slanjem spisa iz jedne u drugu organizacijsku jedinicu Zavoda. Također će biti omogućena velika razina automatizacije potpornih procesa, visok stupanj kontrole nad procesom, istodobna obrada više zahtjeva u istom spisu u odnosu na sadašnju (jedan po jedan), brz protok dokumentacije, te optimizacija resursa Zavoda (ušteda na papirnim ispisima, arhivskom prostoru, prijepisu, poštanskim troškovima i vremenu).
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva