HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008. prihvaćeno u Hrvatskom saboru

Zagreb, 24.09.2009.

Prema dnevnom redu 14. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 23. rujna 2009. zastupnici su raspravljali o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008.godinu.
U uvodnom izlaganju ravnatelja Zavoda Mile Rukavine naglašeno je da je iza Zavoda uspješna godina, u kojoj su svi poslovi obavljeni u utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom, a Zavod je uz osnovne poslove obavio i niz ostalih poslova, poput projekta preustroja Zavoda.

Mile Rukavina napomenuo je kako je Zavod ove godine, četvrti puta zaredom, nakon obavljene revizije financijskih izvještaja i poslovanja dobio bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.
Nadalje, istaknuo je kako su neki prijedlozi saborskih zastupnika, vezani uz dopunu prošlogodišnjeg Izvješća o radu i poslovanju, uvaženi i ugrađeni u ovo Izvješće, kao što su- detaljan prikaz strukture korisnika, podatak o realnom rastu mirovina, podatak o broju zaprimljenih zahtjeva u posljednjem tromjesečju izvještajnog razdoblja, radi pojašnjenja da velik broj tih zahtjeva utječe i na ažurnost rješavanja. Napomenuto je da je Zavod svjestan činjenice i primjedbi nekih zastupnika da pojedini poslovni prostori ispostava Zavoda nisu u perfektnom stanju, te da se u skladu s financijskim planom i prioritetima vodi briga o tom problemu.
Ravnatelj se osvrnuo i na inicijativu koja je proizašla iz rasprave u Hrvatskom saboru, o pripremi brošure – Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja (svibanj 2008.; pdf, 562 kb), namijenjena korisnicima usluga Zavoda- osiguranicima i korisnicima, te izvijestio kako je Zavod brošuru tiskao i učinio dostupnom na svim info šalterima u organizacijskim jedinicama Zavoda, i na internetskoj stranici Zavoda i dodao da je tiskana u pedeset tisuća primjeraka, a prema potrebi ići će se i na dotisak.
Obrazlažući Izvješće Rukavina je istaknuo da je na dan 31. prosinca 2008. u Zavodu bilo 1 148 290 korisnika mirovine i 1 604 848 osiguranika, a omjer broja umirovljenika i osiguranika bio je 1:1,40, dodajući da je prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2008., umanjena za porez i prirez, iznosila 2.126,91 kn, što je za 6,51% više nego u prethodnoj godini, a udjel te mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 39,31%. Ukupni prihodi Zavoda za 2008. ostvareni su u svoti od 33.574.670.088 kn, a ukupni rashodi u svoti od 33.515.480.726 kn. Dodao je da je u  2008. blago povećan udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu na 9,80% (u 2007. - 9,71%) kao posljedica isplate dodatka na mirovine ostvarene od 1. siječnja 1999. prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Redovitim usklađivanjem mirovine i mirovinska primanja u 2008. povećana su za 6,7%, što znači da su usklađivanjem mirovine realno porasle za 0,39%.
Za prosinac 2008. bilo je ukupno 230 188 korisnika doplatka za djecu, koji su primali doplatak za 431 960 djece (za 5,22% manje djece u odnosu na prosinac 2007.). Doplatak za djecu iznosio je u 2008. prosječno 361,58 kn po djetetu, a za njegovo financiranje u 2008. utrošeno je ukupno 1,87 milijardi kn. U 2008. u Zavodu su bila na rješavanju ukupno 600 192 zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja (tuzemno i inozemno osiguranje) i doplatka za djecu (uključujući i 87 035 neriješenih zahtjeva iz ranijih razdoblja), od kojih su riješena 515 564 zahtjeva ili 85,90%- rekao je Rukavina.
Na kraju je Rukavina dodao da je u Zavodu nastavljen intenzivan rad na projektima vezanima uz njegov preustroj i modernizaciju s ciljem preobrazbe Zavoda u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, da je Vlada Republike Hrvatske 12. prosinca 2008. prihvatila Informaciju o tijeku preustroja Zavoda.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora Izvješće je raspravio i prihvatio Zaključkom 8. srpnja 2009., a Izvješće su u proceduri razmotrili i podržali saborski klubovi zastupnika.
Rasprava u Hrvatskom saboru  je zaključena 23. rujna 2009., a  Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. rujna 2009. (86 glasova "za", 2 "suzdržana").
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva