Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008. prihvaćeno u Hrvatskom saboru

Zagreb, 24.09.2009.

Prema dnevnom redu 14. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 23. rujna 2009. zastupnici su raspravljali o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008.godinu.
U uvodnom izlaganju ravnatelja Zavoda Mile Rukavine naglašeno je da je iza Zavoda uspješna godina, u kojoj su svi poslovi obavljeni u utvrđenim rokovima i predviđenom dinamikom, a Zavod je uz osnovne poslove obavio i niz ostalih poslova, poput projekta preustroja Zavoda.

Mile Rukavina napomenuo je kako je Zavod ove godine, četvrti puta zaredom, nakon obavljene revizije financijskih izvještaja i poslovanja dobio bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.
Nadalje, istaknuo je kako su neki prijedlozi saborskih zastupnika, vezani uz dopunu prošlogodišnjeg Izvješća o radu i poslovanju, uvaženi i ugrađeni u ovo Izvješće, kao što su- detaljan prikaz strukture korisnika, podatak o realnom rastu mirovina, podatak o broju zaprimljenih zahtjeva u posljednjem tromjesečju izvještajnog razdoblja, radi pojašnjenja da velik broj tih zahtjeva utječe i na ažurnost rješavanja. Napomenuto je da je Zavod svjestan činjenice i primjedbi nekih zastupnika da pojedini poslovni prostori ispostava Zavoda nisu u perfektnom stanju, te da se u skladu s financijskim planom i prioritetima vodi briga o tom problemu.
Ravnatelj se osvrnuo i na inicijativu koja je proizašla iz rasprave u Hrvatskom saboru, o pripremi brošure – Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja (svibanj 2008.; pdf, 562 kb), namijenjena korisnicima usluga Zavoda- osiguranicima i korisnicima, te izvijestio kako je Zavod brošuru tiskao i učinio dostupnom na svim info šalterima u organizacijskim jedinicama Zavoda, i na internetskoj stranici Zavoda i dodao da je tiskana u pedeset tisuća primjeraka, a prema potrebi ići će se i na dotisak.
Obrazlažući Izvješće Rukavina je istaknuo da je na dan 31. prosinca 2008. u Zavodu bilo 1 148 290 korisnika mirovine i 1 604 848 osiguranika, a omjer broja umirovljenika i osiguranika bio je 1:1,40, dodajući da je prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2008., umanjena za porez i prirez, iznosila 2.126,91 kn, što je za 6,51% više nego u prethodnoj godini, a udjel te mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 39,31%. Ukupni prihodi Zavoda za 2008. ostvareni su u svoti od 33.574.670.088 kn, a ukupni rashodi u svoti od 33.515.480.726 kn. Dodao je da je u  2008. blago povećan udjel mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu na 9,80% (u 2007. - 9,71%) kao posljedica isplate dodatka na mirovine ostvarene od 1. siječnja 1999. prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Redovitim usklađivanjem mirovine i mirovinska primanja u 2008. povećana su za 6,7%, što znači da su usklađivanjem mirovine realno porasle za 0,39%.
Za prosinac 2008. bilo je ukupno 230 188 korisnika doplatka za djecu, koji su primali doplatak za 431 960 djece (za 5,22% manje djece u odnosu na prosinac 2007.). Doplatak za djecu iznosio je u 2008. prosječno 361,58 kn po djetetu, a za njegovo financiranje u 2008. utrošeno je ukupno 1,87 milijardi kn. U 2008. u Zavodu su bila na rješavanju ukupno 600 192 zahtjeva o pravima iz mirovinskog osiguranja (tuzemno i inozemno osiguranje) i doplatka za djecu (uključujući i 87 035 neriješenih zahtjeva iz ranijih razdoblja), od kojih su riješena 515 564 zahtjeva ili 85,90%- rekao je Rukavina.
Na kraju je Rukavina dodao da je u Zavodu nastavljen intenzivan rad na projektima vezanima uz njegov preustroj i modernizaciju s ciljem preobrazbe Zavoda u modernu javnu ustanovu za provedbu mirovinskog osiguranja na temelju međugeneracijske solidarnosti, da je Vlada Republike Hrvatske 12. prosinca 2008. prihvatila Informaciju o tijeku preustroja Zavoda.
Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora Izvješće je raspravio i prihvatio Zaključkom 8. srpnja 2009., a Izvješće su u proceduri razmotrili i podržali saborski klubovi zastupnika.
Rasprava u Hrvatskom saboru  je zaključena 23. rujna 2009., a  Izvješće je prihvaćeno na 14. sjednici 24. rujna 2009. (86 glasova "za", 2 "suzdržana").
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.06.2019.
broj prijava   3 627
broj odjava  3 833


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva