Samopopunjavajuće tiskanice na internetskoj stranici Zavoda

Zagreb, 21.12.2009.

Od prosinca svi korisnici usluga Zavoda mogu s internetske stranice pod rubrikom “Tiskanice” pronaći, te ispisati i popuniti ‘samopopunjavajuće’ tiskanice, koje se mogu popuniti na osobnom računalu- digitalnim putem, a jednako su valjane onima tiskanim koje se mogu kupiti. Od 12. prosinca 2003. na internetskoj stranici bilo je dostupno 30 tiskanica, a s vremenom se njihov broj nadopunjavao, pa trenutno možete koristiti 50 tiskanica, koje su u pdf formatu. Gotovo sve su ‘samopopunjavajuće’, tj. mogu se popuniti na osobnom računalu- digitalnim putem, te ispisati na pisaču, umjesto da se popunjavaju rukom, a naravno postoji i mogućnost njihovog ispisivanja, te kasnije ručnog ispunjavanja.
Prema statistici najčešće korištene tiskanice preko internetske stranice su: Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, Zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu, Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu, Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža, Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke radi upita na podatke u evidencijama HZMO-a preko Interneta, te Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, kao i Obrasci 1IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (popunjava nadležni liječnik)) i 2 IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja (popunjava poslodavac)).
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2019.
(u studenom 2019.)

U Zavodu je bilo:

1566446 Osiguranika - ukupno

1351481  Radnici kod pravnih osoba
106934  Radnici kod fizičkih osoba
64706  Obrtnici
19204  Poljoprivrednici
19205  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4833  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 05. 12. 2019.
broj prijava  3 899
broj odjava  1 899


opširnije

1240827 Korisnika mirovina - ukupno


506587  Korisnici starosnih mirovina
31359 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85536 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198616  Korisnici prijevremene mirovine
308 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
182903  Korisnici invalidskih mirovina 1
235518  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670195 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570632 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.802,03  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2019. (6.418kn) iznosi 59,24%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.595,07 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.474.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2019.
(u studenom 2019.)

U Zavodu je bilo 

153906 korisnika doplatka za djecu za  295624 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,92 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 377,19 kn. ... arhiva