Samopopunjavajuće tiskanice na internetskoj stranici Zavoda

Zagreb, 21.12.2009.

Od prosinca svi korisnici usluga Zavoda mogu s internetske stranice pod rubrikom “Tiskanice” pronaći, te ispisati i popuniti ‘samopopunjavajuće’ tiskanice, koje se mogu popuniti na osobnom računalu- digitalnim putem, a jednako su valjane onima tiskanim koje se mogu kupiti. Od 12. prosinca 2003. na internetskoj stranici bilo je dostupno 30 tiskanica, a s vremenom se njihov broj nadopunjavao, pa trenutno možete koristiti 50 tiskanica, koje su u pdf formatu. Gotovo sve su ‘samopopunjavajuće’, tj. mogu se popuniti na osobnom računalu- digitalnim putem, te ispisati na pisaču, umjesto da se popunjavaju rukom, a naravno postoji i mogućnost njihovog ispisivanja, te kasnije ručnog ispunjavanja.
Prema statistici najčešće korištene tiskanice preko internetske stranice su: Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, Zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu, Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu, Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža, Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke radi upita na podatke u evidencijama HZMO-a preko Interneta, te Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, kao i Obrasci 1IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (popunjava nadležni liječnik)) i 2 IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja (popunjava poslodavac)).
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.03.2018.
broj prijava  2552
broj odjava  1400


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva