Upravno vijeće donijelo Program rada i Financijski plan Zavoda za 2010.

Zagreb, 27.01.2010.

Na  svojoj 20. sjednici, održanoj 26. siječnja 2010., Upravno vijeće Zavoda  donijelo je Program rada i Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu.
Poslovni ciljevi HZMO-a u 2010. određeni su Programom rada i ostalim planskim dokumentima (Planom informatičkih projekta, Planom obrazovanja radnika HZMO-a itd.). Pored redovitih poslova provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i doplatka za djecu, unutar kojih će se u 2010. voditi približno 676 000 postupaka, Zavod će intenzivno raditi na provedbi programa preustroja Zavoda, unutar kojega se, primjerice, u poslovanje Zavoda, umjesto papirnatog uvodi elektronički spis - najprije preko pilot projekta u nekim područnim službama, a kasnije u svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda.
Posebno se može istaknuti daljnje proširenje usluga e-poslovanja, nastavak provedbe mjera radi povećanja ažurnosti, daljnja modernizacija rada u područnim službama i ispostavama dogradnjom i poboljšanjem računalno-komunikacijske mreže Zavoda i opremanjem što većeg broja radnih mjesta modernom informatičkom opremom.
Također se planira nastavak kontinuiranog rada na izlučivanju registraturne građe i na mikrofilmiranju dokumenata. U 2010. planirano je mikrofilmiranje približno 11 500 000 dokumenata (toliko se približno mikrofilmira svake godine) i izlučivanje registraturnog gradiva iz približno 210 600 mirovinskih spisa.

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu donio je Hrvatski Sabor na sjednici 2. prosinca  2009. godine ("Narodne novine", broj 151/09.).

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu planirani su kroz tri programa u svoti od 35.211.704.160 kn.
Na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr Program rada i Financijski plan dostupni su u rubrici Dokumenti.
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23.05.2019.
broj prijava   2 620
broj odjava  1 504


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva