Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2009.

Zagreb, 24.02.2010.

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2009. (veljača 2010.)
U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o: - broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca od 1995. do 2009. godine), - broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 31. prosinca 2009., kao i prosječan broj u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.), - korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca od 1995. do 2009. godine),- prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2005. do 2009.). Također su uvršteni i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do srpnja 2009. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca od 1995. do 2009. godine), prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2005. do 2009.), te kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2007. do prosinca 2009.), područnim službama i županijama s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje 31. prosinca 2009.). Tiskovine Zavoda, uključujući i "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" dostupne su i u digitalnom obliku, na internetskoj stranici  Zavoda , u potkategoriji "Publikacije".
Radi što bolje informiranosti i dostupnosti statističkih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svim zainteresiranim korisnicima, u 2003. godini pokrenut je projekt izdavanja biltena sa statističkim podacima koji se vode i obrađuju u Zavodu. Prvi broj  'Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje' tiskan je u svibnju 2003., i do broja 8 iz 2003. izlazio je kao mjesečnik, a nakon toga tromjesečno.
U biltenu "Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje" objavljuju se statistički podaci iz područja mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu u Republici Hrvatskoj. Radi cjelovitijeg pregleda kretanja na području mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, objavljuju se i višegodišnji podaci o korisnicima, osiguranicima i doplatku za djecu.

- novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 4/2009. možete vidjeti ako kliknete OVDJE
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 12.07.2019.
broj prijava   2 886
broj odjava  1 864


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva