HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ravnatelj Zavoda donio Odluku o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Zagreb, 03.03.2010.

Radi primjene Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 73/09.), ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina je donio Odluku o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju. Obrascima za medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju smatraju se svi obrasci koji se koriste u postupku ocjene radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Za potrebe medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju utvrđeni su sljedeći obrasci:
1. »Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika« (obrazac 1-IN)
2. »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac 2-IN)
3. »Nalaz i mišljenje vještaka o invalidnosti« (obrazac 3-IN)
4. »Nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom oštećenju« (obrazac 4-TO)


 

5. »Nalaz i mišljenje vještaka o općoj nesposobnosti za rad« (obrazac 5-O)
6. »Mišljenje Stručnog povjerenstva za reviziju« (obrazac 6-R)
7. »Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom - kontrolnom pregledu« (obrazac 7-PK)
8. »Nalaz i mišljenje višeg vještaka« (obrazac 8-Ž)

Odluka, zajedno sa navedenim obrascima koji su njen sastavni dio, objavljena je u «Narodnim novinama» broj 13/10., a stupila je na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, tj. 27. siječnja 2010. Budući da zbog tiskarske pogreške obrasci o medicinskom vještačenju nisu imali oblik izvornika, ISPRAVAK Odluke o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama» broj 25 od 24. veljače 2010.
 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1595446 Osiguranika - ukupno

1360934  Radnici kod pravnih osoba
123348  Radnici kod fizičkih osoba
68181  Obrtnici
19227  Poljoprivrednici
18951  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4720  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240266 Korisnika mirovina - ukupno


505233  Korisnici starosnih mirovina
30488 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85513 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197907  Korisnici prijevremene mirovine
301 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184038  Korisnici invalidskih mirovina 1
236786  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669908 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570358 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.787,08  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2019. (6.420kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.576,17 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.371.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo 

155294 korisnika doplatka za djecu za  303973 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,50 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,60kn. ... arhiva