Ravnatelj Zavoda donio Odluku o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Zagreb, 03.03.2010.

Radi primjene Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 73/09.), ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Mile Rukavina je donio Odluku o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju. Obrascima za medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju smatraju se svi obrasci koji se koriste u postupku ocjene radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Za potrebe medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju utvrđeni su sljedeći obrasci:
1. »Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika« (obrazac 1-IN)
2. »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac 2-IN)
3. »Nalaz i mišljenje vještaka o invalidnosti« (obrazac 3-IN)
4. »Nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom oštećenju« (obrazac 4-TO)


 

5. »Nalaz i mišljenje vještaka o općoj nesposobnosti za rad« (obrazac 5-O)
6. »Mišljenje Stručnog povjerenstva za reviziju« (obrazac 6-R)
7. »Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom - kontrolnom pregledu« (obrazac 7-PK)
8. »Nalaz i mišljenje višeg vještaka« (obrazac 8-Ž)

Odluka, zajedno sa navedenim obrascima koji su njen sastavni dio, objavljena je u «Narodnim novinama» broj 13/10., a stupila je na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, tj. 27. siječnja 2010. Budući da zbog tiskarske pogreške obrasci o medicinskom vještačenju nisu imali oblik izvornika, ISPRAVAK Odluke o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama» broj 25 od 24. veljače 2010.
 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.05.2019.
broj prijava   4 584
broj odjava  2 703


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva