HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Iz Izvješća o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.

Zagreb, 20.09.2010.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 28. sjednici održanoj 15. rujna 2010. usvojilo je Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
Poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2010. godinu, koji je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20. Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. godine, svi prihodi i primici uplaćuju se na jedinstveni račun Riznice, odnosno svi rashodi i izdaci izvršavaju se s računa Riznice. Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. izrađeno je u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Sustavom proračunskog računovodstva postavljeni su temelji za analitički okvir financijskog izvještavanja. Knjiženje poslovnih događaja u proračunskom računovodstvu temelji se na zakonskim propisima i računovodstvenim načelima, pri čemu se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj 2010. ostvareni su u svoti od 17.870.889.732 kn, što čini 50,75% planiranih prihoda i u odnosu na isto razdoblje protekle godine veći su za 3,0%, a namijenjeni su za financiranje sustava mirovinskog osiguranja.

opširnije 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1595446 Osiguranika - ukupno

1360934  Radnici kod pravnih osoba
123348  Radnici kod fizičkih osoba
68181  Obrtnici
19227  Poljoprivrednici
18951  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4720  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240266 Korisnika mirovina - ukupno


505233  Korisnici starosnih mirovina
30488 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85513 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197907  Korisnici prijevremene mirovine
301 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184038  Korisnici invalidskih mirovina 1
236786  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669908 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570358 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.787,08  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2019. (6.420kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.576,17 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.371.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2019.
(u rujnu 2019.)

U Zavodu je bilo 

155294 korisnika doplatka za djecu za  303973 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,50 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,60kn. ... arhiva