Iz Izvješća o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.

Zagreb, 20.09.2010.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 28. sjednici održanoj 15. rujna 2010. usvojilo je Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
Poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2010. godinu, koji je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20. Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. godine, svi prihodi i primici uplaćuju se na jedinstveni račun Riznice, odnosno svi rashodi i izdaci izvršavaju se s računa Riznice. Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. izrađeno je u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Sustavom proračunskog računovodstva postavljeni su temelji za analitički okvir financijskog izvještavanja. Knjiženje poslovnih događaja u proračunskom računovodstvu temelji se na zakonskim propisima i računovodstvenim načelima, pri čemu se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj 2010. ostvareni su u svoti od 17.870.889.732 kn, što čini 50,75% planiranih prihoda i u odnosu na isto razdoblje protekle godine veći su za 3,0%, a namijenjeni su za financiranje sustava mirovinskog osiguranja.

opširnije 




Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.05.2019.
broj prijava   4 584
broj odjava  2 703


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn.



 ... arhiva