Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja

Zagreb, 04.10.2010.

Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja i osiguranicima koji su radili u Republici Austriji održani su u razdoblju od 14. do 16. rujna 2010. Razgovori su održani u Područnoj službi u Varaždinu, u Čakovcu i u Središnjoj službi Zavoda u Zagrebu.
Odaziv je bio velik i na razgovorima je bilo prisutno 67 korisnika, a 28 osiguranika postavilo je pitanje reguliranja razdoblja osiguranja navršenih u Republici Austriji.
Unutar projekta „Prethodnog utvrđivanja razdoblja osiguranja“ (staž navršen u inozemstvu), predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja zaprimili su 21 zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u austrijskom mirovinskom osiguranju. Potvrde o navršenim razdobljima osiguranja austrijski nositelj osiguranja će uskoro poslati podnositeljima zahtjeva na kućnu adresu, kao i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na znanje.
Najčešća pitanja koja su osiguranici postavljali odnosila su se na uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te zbrajanje razdoblja osiguranja navršena u trećoj državi.

Predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja dali su i iscrpno objašnjenje na učestala pitanja koja se odnose na pretvaranje invalidske mirovine u starosnu, kad korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine navrši 60, odnosno 65 godina života. Invalidska mirovina ili prijevremena starosna mirovina prevode se automatski u starosnu mirovinu s prvim danom u mjesecu poslije navršenja starosti za redovitu starosnu mirovinu ( 60 za žene i 65 za muškarce) u do tada odobrenoj visini. Stoga se ne podnosi zahtjev za starosnu mirovinu ako već postoji pravo na prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu.
Zahtjev za starosnu mirovinu potrebno je podnijeti jedino ako je korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine naknadno navršio nova razdoblja osiguranja, znači radio nakon ostvarivanja prava na invalidsku ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Jedno od češćih pitanja odnosilo se na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga. Prema austrijskim propisima razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu do visine sudski utvrđene svote uzdržavanja. Pravo na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga traje do zaključenja novog braka.
Razgovori su protekli u radnom i srdačnom ozračju.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 15.03.2018.
broj prijava  2510
broj odjava  2118


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva