Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja

Zagreb, 04.10.2010.

Razgovorni dani s predstavnicima austrijskoga mirovinskog osiguranja i osiguranicima koji su radili u Republici Austriji održani su u razdoblju od 14. do 16. rujna 2010. Razgovori su održani u Područnoj službi u Varaždinu, u Čakovcu i u Središnjoj službi Zavoda u Zagrebu.
Odaziv je bio velik i na razgovorima je bilo prisutno 67 korisnika, a 28 osiguranika postavilo je pitanje reguliranja razdoblja osiguranja navršenih u Republici Austriji.
Unutar projekta „Prethodnog utvrđivanja razdoblja osiguranja“ (staž navršen u inozemstvu), predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja zaprimili su 21 zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u austrijskom mirovinskom osiguranju. Potvrde o navršenim razdobljima osiguranja austrijski nositelj osiguranja će uskoro poslati podnositeljima zahtjeva na kućnu adresu, kao i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na znanje.
Najčešća pitanja koja su osiguranici postavljali odnosila su se na uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te zbrajanje razdoblja osiguranja navršena u trećoj državi.

Predstavnici austrijskoga mirovinskog osiguranja dali su i iscrpno objašnjenje na učestala pitanja koja se odnose na pretvaranje invalidske mirovine u starosnu, kad korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine navrši 60, odnosno 65 godina života. Invalidska mirovina ili prijevremena starosna mirovina prevode se automatski u starosnu mirovinu s prvim danom u mjesecu poslije navršenja starosti za redovitu starosnu mirovinu ( 60 za žene i 65 za muškarce) u do tada odobrenoj visini. Stoga se ne podnosi zahtjev za starosnu mirovinu ako već postoji pravo na prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu.
Zahtjev za starosnu mirovinu potrebno je podnijeti jedino ako je korisnik invalidske ili prijevremene starosne mirovine naknadno navršio nova razdoblja osiguranja, znači radio nakon ostvarivanja prava na invalidsku ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Jedno od češćih pitanja odnosilo se na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga. Prema austrijskim propisima razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu do visine sudski utvrđene svote uzdržavanja. Pravo na obiteljsku mirovinu za razvedenoga bračnog druga traje do zaključenja novog braka.
Razgovori su protekli u radnom i srdačnom ozračju.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1577987 Osiguranika - ukupno

1353843  Radnici kod pravnih osoba
115712  Radnici kod fizičkih osoba
64778  Obrtnici
19333  Poljoprivrednici
19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4739  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 12.07.2019.
broj prijava   2 886
broj odjava  1 864


opširnije

1240673 Korisnika mirovina - ukupno


505272  Korisnici starosnih mirovina
29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
197096  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188495  Korisnici invalidskih mirovina
237639  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2019.
(u lipnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn. ... arhiva