Poziv za prethodno utvrđivanje staža

Zagreb, 27.10.2010.


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da u područnim službama Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, kako bi se omogućilo što brže ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu. Staž potvrđen od strane inozemnog nositelja u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, Zavod pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.
Također se pozivaju budući umirovljenici da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu (koji se može podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja) obavijeste Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te pokretanjem postupka tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu.
Obavijest se dostavlja nadležnoj područnoj službi HZMO-a gdje je osoba koja podnosi zahtjev bila posljednji put osigurana, a ako je od posljednjeg osiguranja proteklo više od 12 mjeseci, prema mjestu prebivališta. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Preko Korisničkih stranica na internetskoj stranici Zavoda (nakon pribavljanja odgovarajućega korisničkog imena i lozinke) također se, uz uvid u osobne podatke, može poslati i zahtjev za informativni izračun mirovine, te popuniti i poslati Obavijest za pretkompletiranje podataka.
Tiskanice « Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu» (pdf, 225 kb) i «Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu» (pdf, 76 kb) , kao i  uvjeti za mirovinu i  kontakt telefoni dostupni su na internetskoj stranici ili u područnim službama i ispostavama Zavoda, a dodatne informacije mogu se dobiti i na INFO telefonima – 01/ 48 91 666 i  0800 63 63 63 (besplatni broj za pozive iz Hrvatske) radnim danom od 8 do 16 sati. 

 • letak 'Poziv za prethodno utvrđivanje staža' (listopad 2010.; pdf, 237 kb) • Online usluge

  Postavite pitanje

  infotelefoni

  +385 1 45 95 011
  +385 1 45 95 022
  radnim danom
  od 8 do 16 sati
  Projekti HZMO

  Osnovni
  podaci

  Mirovinsko osiguranje
  za svibanj 2019.
  (u lipnju 2019.)

  U Zavodu je bilo:

  1577987 Osiguranika - ukupno

  1353843  Radnici kod pravnih osoba
  115712  Radnici kod fizičkih osoba
  64778  Obrtnici
  19333  Poljoprivrednici
  19496  Samostalne profesionalne djelatnosti
  86

   
   Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
  4739  Produženo osiguranje

  Broj prijava i odjava
  na dan 12.07.2019.
  broj prijava   2 886
  broj odjava  1 864


  opširnije

  1240673 Korisnika mirovina - ukupno


  505272  Korisnici starosnih mirovina
  29392 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
  82487 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
  197096  Korisnici prijevremene mirovine
  292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
  188495  Korisnici invalidskih mirovina
  237639  Korisnici obiteljskih mirovina

  opširnije

  670564 Korisnici mirovina - žene (54,05%)
  570109 Korisnici mirovina - muškarci (45,95%)

  1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

  Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.707,19  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2019. (6.434 kn) iznosi 57,62 %.

  31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
  71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

   

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.542,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


  opširnije

  3.373.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

  Doplatak za djecu
  za svibanj 2019.
  (u lipnju 2019.)

  U Zavodu je bilo 

  148821 korisnika doplatka za djecu za  291723 djece.

  Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,31 kn.

  Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 390,46 kn.   ... arhiva