Potpisan Sporazum o sadržaju i načinu dostave podataka o smrti

Zagreb, 16.03.2012.
 

U Zagrebu je 13. ožujka 2012. potpisan Sporazum o načinu dostave podataka o smrti između Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sporazum su potpisali ministar Uprave Arsen Bauk i v.d. ravnatelja Zavoda Srećko Vuković.

 

Sporazum je potpisan u skladu sa Strategijom razvitka elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012., a radi unapređenja dostave zakonom propisanih podataka o smrti, ubrzavanja evidentiranja podataka, uklanjanje mogućnosti pogreške pri upisu podataka te uštede uredskog materijala, troškova poštarine i vremena službenika.

 

Na temelju navedenog sporazuma Ministarstvo uprave će Zavodu dostavljati podatke kojima raspolaže i o kojima vodi službenu evidenciju, potrebnu za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu: OIB, MBG (ili u slučaju da nema identifikacijskih oznaka datum rođenja) te ime, prezime i datum smrti.

 

Ministarstvo uprave podatke će dostavljati sigurnom računalno-komunikacijskom vezom, kojom će se omogućiti elektroničko prosljeđivanje podataka. Pristup i razine autorizacije toj komunikacijskoj vezi određuje Ministarstvo uprave na temelju traženja Zavoda, a pristup i korištenje podataka obavljat će u skladu s propisima zaštite tajnosti podataka te propisima o informacijskoj sigurnosti.

 

Potpisivanje ovog sporazuma pridonijet će još boljem ažuriranju evidencija o osobama osiguranim na mirovinsko osiguranje koje Zavod koristi kako bi u određenim slučajevima spriječio nastanak nepripadnih isplata mirovinskih primanja.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.05.2019.
broj prijava   2 501
broj odjava  1 680


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva