Potpisan Sporazum o sadržaju i načinu dostave podataka o smrti

Zagreb, 16.03.2012.
 

U Zagrebu je 13. ožujka 2012. potpisan Sporazum o načinu dostave podataka o smrti između Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sporazum su potpisali ministar Uprave Arsen Bauk i v.d. ravnatelja Zavoda Srećko Vuković.

 

Sporazum je potpisan u skladu sa Strategijom razvitka elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012., a radi unapređenja dostave zakonom propisanih podataka o smrti, ubrzavanja evidentiranja podataka, uklanjanje mogućnosti pogreške pri upisu podataka te uštede uredskog materijala, troškova poštarine i vremena službenika.

 

Na temelju navedenog sporazuma Ministarstvo uprave će Zavodu dostavljati podatke kojima raspolaže i o kojima vodi službenu evidenciju, potrebnu za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu: OIB, MBG (ili u slučaju da nema identifikacijskih oznaka datum rođenja) te ime, prezime i datum smrti.

 

Ministarstvo uprave podatke će dostavljati sigurnom računalno-komunikacijskom vezom, kojom će se omogućiti elektroničko prosljeđivanje podataka. Pristup i razine autorizacije toj komunikacijskoj vezi određuje Ministarstvo uprave na temelju traženja Zavoda, a pristup i korištenje podataka obavljat će u skladu s propisima zaštite tajnosti podataka te propisima o informacijskoj sigurnosti.

 

Potpisivanje ovog sporazuma pridonijet će još boljem ažuriranju evidencija o osobama osiguranim na mirovinsko osiguranje koje Zavod koristi kako bi u određenim slučajevima spriječio nastanak nepripadnih isplata mirovinskih primanja.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.03.2018.
broj prijava  1733
broj odjava  1439


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva