Izmjena Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti

Zagreb, 10.04.2012.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2012., donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 36 od dana 28. ožujka 2012.
Ovim Pravilnikom usklađuje se Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa („Narodne novine“, broj 136/06.) s naknadno donesenim zakonskim i podzakonskim propisima. Zakonom o doprinosima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje propisana je obveza donošenja općeg akta kojim će se, uz suglasnost ministra financija, urediti postupak vezan uz naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti.Također, ograničen je rok za podnošenje zahtjeva za naknadnu uplatu otpisanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na dvije godine, počevši od dana pravomoćnosti rješenja o otpisu doprinosa zbog zastare i nenaplativosti. Pravilnik se odnosi na osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, kojima je na temelju rješenja Porezne uprave, kao i na temelju rješenja koje je Zavod donio u skladu s člankom 67. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja („Narodne novine“, broj 1/05. i 14/05.) ili u skladu s člankom 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 147/02.), otpisan dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje zbog zastare i nenaplativosti. Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je u međuvremenu više puta dopunjen i izmijenjen, propisane su nove kategorije osiguranika koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, a koje nisu bile obuhvaćene u dosadašnjem Pravilniku pa su iste navedene u članku 2. stavku 1. Pravilnika. Također, u skladu s izmjenama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“, broj 148/09.), u Pravilniku je propisano da se umjesto svih prijašnjih tiskanica kojima se uspostavlja prijava-promjena podataka o stažu i osnovici osiguranja primjenjuje tiskanica MPP-1.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.05.2019.
broj prijava   2 501
broj odjava  1 680


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva