Održana 3. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Zagreb, 23.11.2012.

Na 3. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 23. studenoga 2012., Upravno vijeće je usvojilo Izvješće o financijskog poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj - lipanj 2012., te donijelo odluke o razrješenju vještaka u Područnoj službi u Varaždinu i Područnom uredu u Bjelovaru kao i raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka u područnim službama u Splitu, Varaždinu i Zagrebu.
Budući da je nedostatak vještaka i viših vještaka u Zavodu trajnog karaktera a radi redovnog odvijanja postupka medicinskog vještačenja nužno je zapošljavanje novih vještaka i viših vještaka, te će osim raspisivanja natječaja za imenovanje vještaka, Upravno vijeće objaviti i Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje višeg vještaka i vještaka koji će u Zavodu obavljati poslove medicinskog vještačenja sklapanjem ugovora o djelu.
Upravno vijeće je, također, donijelo Odluku o dopuni Odluke o cijenama za pružanje informatičkih i mikrografskih usluga jer se ubuduće jedinicama lokalne samouprave neće naplaćivati pružanje informatičkih i mikrografskih usluga ako se te usluge koriste za isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima.
Na ovoj sjednici Upravno vijeće je donijelo i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1521259 Osiguranika - ukupno

1313349  Radnici kod pravnih osoba
103374  Radnici kod fizičkih osoba
60456  Obrtnici
19412  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5055  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.05.2019.
broj prijava   3 701
broj odjava  1 430


opširnije

1241280 Korisnika mirovina - ukupno


505541  Korisnici starosnih mirovina
28481 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82972 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196774  Korisnici prijevremene mirovine
291 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
189304  Korisnici invalidskih mirovina
237917  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671781 Korisnici mirovina - žene (54,12%)
569499 Korisnici mirovina - muškarci (45,88%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.693,36  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za veljaču 2019. (6.369 kn) iznosi 57,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.115,71 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.337.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za ožujak 2019.
(u travnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

130279 korisnika doplatka za djecu za  256318 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,79 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 376,38 kn. ... arhiva