Održana 3. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a

Zagreb, 23.11.2012.

Na 3. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 23. studenoga 2012., Upravno vijeće je usvojilo Izvješće o financijskog poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj - lipanj 2012., te donijelo odluke o razrješenju vještaka u Područnoj službi u Varaždinu i Područnom uredu u Bjelovaru kao i raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka u područnim službama u Splitu, Varaždinu i Zagrebu.
Budući da je nedostatak vještaka i viših vještaka u Zavodu trajnog karaktera a radi redovnog odvijanja postupka medicinskog vještačenja nužno je zapošljavanje novih vještaka i viših vještaka, te će osim raspisivanja natječaja za imenovanje vještaka, Upravno vijeće objaviti i Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje višeg vještaka i vještaka koji će u Zavodu obavljati poslove medicinskog vještačenja sklapanjem ugovora o djelu.
Upravno vijeće je, također, donijelo Odluku o dopuni Odluke o cijenama za pružanje informatičkih i mikrografskih usluga jer se ubuduće jedinicama lokalne samouprave neće naplaćivati pružanje informatičkih i mikrografskih usluga ako se te usluge koriste za isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima.
Na ovoj sjednici Upravno vijeće je donijelo i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva