Utvrđivanje staža osiguranja osiguranicima-fizičkim osobama kojima je otpisan dug doprinosa za mirovinsko osiguranje s osnove kamata

Zagreb, 08.01.2013.

Dana  27. prosinca 2012. donesen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko  osiguranje („Narodne novine“, broj 145/2012., u nastavku teksta: Pravilnik o dopuni), kojim se u važeći Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“, broj 57/2011., u nastavku teksta: Pravilnik) uvodi novi članak 3.a i istim propisuje način na koji se računa staž osiguranja osiguranicima kojima je, na temelju Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom („Narodne novine“, broj 45/2011., 25/2012. i 78/2012., u nastavku teksta: Zakon o mjerama naplate) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12.), nakon uplate glavnice duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, otpisan dug s osnove kamata.

Naime, člankom 3.a stavkom 1. dopunjenog Pravilnika određeno je da se, iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. Pravilnika, osiguranicima kojima je pravomoćnim rješenjem Ministarstva financija otpisana kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, na temelju Zakona o mjerama naplate, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se uplaćena glavnica odnosi.
Napominjemo da će se, prema članku 2. Pravilnika o dopuni, osiguraniku kojem je prije stupanja na snagu dopunjenoga Pravilnika brisano razdoblje staža osiguranja za koje prema izračunu pokrivenosti nisu podmirene sve obveze s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje, ponovno na temelju njegovog zahtjeva utvrditi staž osiguranja na način propisan novom odredbom članka 3.a stavka 1. Pravilnika.
Pravilnik o dopuni uvodi u važeći Pravilnik i novu odredbu članka 3.a stavka 2., radi usklađivanja važećeg Pravilnika s naknadno donesenim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Navedenom odredbom propisano je da se u slučaju otpisa kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, u skladu s odredbama spomenutoga zakona i utvrđenog u rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, nakon potpunog namirenja glavnice duga doprinosa, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se glavnica duga odnosi. Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1559197 Osiguranika - ukupno

1325568  Radnici kod pravnih osoba
125240  Radnici kod fizičkih osoba
64289  Obrtnici
19502  Poljoprivrednici
19542  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4970  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.10.2018.
broj prijava  1968
broj odjava  2006


opširnije

1233211 Korisnika mirovina - ukupno


502939  Korisnici starosnih mirovina
23949 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84074 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190814  Korisnici prijevremene mirovine
260 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192441  Korisnici invalidskih mirovina
238734  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668091 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565120 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.644,62  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2018. (6.206 kn) iznosi 58,73 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.347,18 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.400.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo 

147393 korisnika doplatka za djecu za 287004 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,41 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,67 kn. ... arhiva