HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Utvrđivanje staža osiguranja osiguranicima-fizičkim osobama kojima je otpisan dug doprinosa za mirovinsko osiguranje s osnove kamata

Zagreb, 08.01.2013.

Dana  27. prosinca 2012. donesen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko  osiguranje („Narodne novine“, broj 145/2012., u nastavku teksta: Pravilnik o dopuni), kojim se u važeći Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“, broj 57/2011., u nastavku teksta: Pravilnik) uvodi novi članak 3.a i istim propisuje način na koji se računa staž osiguranja osiguranicima kojima je, na temelju Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom („Narodne novine“, broj 45/2011., 25/2012. i 78/2012., u nastavku teksta: Zakon o mjerama naplate) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12.), nakon uplate glavnice duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, otpisan dug s osnove kamata.

Naime, člankom 3.a stavkom 1. dopunjenog Pravilnika određeno je da se, iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. Pravilnika, osiguranicima kojima je pravomoćnim rješenjem Ministarstva financija otpisana kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, na temelju Zakona o mjerama naplate, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se uplaćena glavnica odnosi.
Napominjemo da će se, prema članku 2. Pravilnika o dopuni, osiguraniku kojem je prije stupanja na snagu dopunjenoga Pravilnika brisano razdoblje staža osiguranja za koje prema izračunu pokrivenosti nisu podmirene sve obveze s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje, ponovno na temelju njegovog zahtjeva utvrditi staž osiguranja na način propisan novom odredbom članka 3.a stavka 1. Pravilnika.
Pravilnik o dopuni uvodi u važeći Pravilnik i novu odredbu članka 3.a stavka 2., radi usklađivanja važećeg Pravilnika s naknadno donesenim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Navedenom odredbom propisano je da se u slučaju otpisa kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, u skladu s odredbama spomenutoga zakona i utvrđenog u rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, nakon potpunog namirenja glavnice duga doprinosa, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se glavnica duga odnosi. Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1554821 Osiguranika - ukupno

1323311  Radnici kod pravnih osoba
123498  Radnici kod fizičkih osoba
63329  Obrtnici
19520  Poljoprivrednici
20010  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5067  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.08.2018.
broj prijava  1304
broj odjava  1543


opširnije

1233508 Korisnika mirovina - ukupno


503250  Korisnici starosnih mirovina
23136 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84228 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189923  Korisnici prijevremene mirovine
252  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193373  Korisnici invalidskih mirovina
239346  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668211 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565297 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,84 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2018. (6.352 kn) iznosi 56,12%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.287,61 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo 

132531 korisnika doplatka za djecu za 256 715 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 383,08 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 447,01 kn. ... arhiva