Utvrđivanje staža osiguranja osiguranicima-fizičkim osobama kojima je otpisan dug doprinosa za mirovinsko osiguranje s osnove kamata

Zagreb, 08.01.2013.

Dana  27. prosinca 2012. donesen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko  osiguranje („Narodne novine“, broj 145/2012., u nastavku teksta: Pravilnik o dopuni), kojim se u važeći Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“, broj 57/2011., u nastavku teksta: Pravilnik) uvodi novi članak 3.a i istim propisuje način na koji se računa staž osiguranja osiguranicima kojima je, na temelju Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom („Narodne novine“, broj 45/2011., 25/2012. i 78/2012., u nastavku teksta: Zakon o mjerama naplate) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12.), nakon uplate glavnice duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, otpisan dug s osnove kamata.

Naime, člankom 3.a stavkom 1. dopunjenog Pravilnika određeno je da se, iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. Pravilnika, osiguranicima kojima je pravomoćnim rješenjem Ministarstva financija otpisana kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, na temelju Zakona o mjerama naplate, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se uplaćena glavnica odnosi.
Napominjemo da će se, prema članku 2. Pravilnika o dopuni, osiguraniku kojem je prije stupanja na snagu dopunjenoga Pravilnika brisano razdoblje staža osiguranja za koje prema izračunu pokrivenosti nisu podmirene sve obveze s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje, ponovno na temelju njegovog zahtjeva utvrditi staž osiguranja na način propisan novom odredbom članka 3.a stavka 1. Pravilnika.
Pravilnik o dopuni uvodi u važeći Pravilnik i novu odredbu članka 3.a stavka 2., radi usklađivanja važećeg Pravilnika s naknadno donesenim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Navedenom odredbom propisano je da se u slučaju otpisa kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, u skladu s odredbama spomenutoga zakona i utvrđenog u rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, nakon potpunog namirenja glavnice duga doprinosa, kao staž osiguranja računa cijelo razdoblje osiguranja na koje se glavnica duga odnosi. Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.03.2018.
broj prijava  2096
broj odjava  1385


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva