HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Razgovorni dani za osiguranike koji su radili u Austriji, Sloveniji ili Srbiji

Zagreb, 11.03.2013.

Svake godine održavaju se su razgovorni dani s osiguranicima koji su navršili staž osiguranja na području Hrvatske,  Austrije, Slovenije i Srbije. Ovi iznimno važni razgovori počeli su najprije s Austrijom i pridonose učinkovitosti postupka provedbe Ugovora o socijalnom osiguranju, kao i dobroj suradnji nositelja mirovinskog osiguranja. Na ovim razgovorima velik broj osiguranika odmah dobije odgovor na konkretna pitanja, a najčešća pitanja postavljaju se u vezi s uvjetima za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Ove će se godine razgovorni dani s predstavnicima austrijskog mirovinskog osiguranja održati 17. travnja u Zagrebu i 18. travnja u Čakovcu, s predstavnicima srpskog mirovinskog osiguranja održat će se 14. svibnja u Zagrebu i 16. svibnja u Splitu, a s predstavnicima slovenskog mirovinskog osiguranja održat će se 28. svibnja u Zagrebu i 29. svibnja 2013. u Čakovcu.
Pozivamo sve osiguranike koji imaju navršena razdoblja osiguranja u Republici Austriji, zatim u Republici Sloveniji ili Republici Srbiji da dođu na razgovorne dane u travnju ili svibnju (ovisno o tome u kojoj su državi radili) da bi dobili informacije o svojim pravima iz mirovinskog osiguranja.


REPUBLIKA AUSTRIJA
Razgovorni dani s predstavnicima austrijskog mirovinskog osiguranja održavaju se u Zagrebu, Varaždinu ili Čakovcu od 1980. godine. Tijekom trideset godina razgovora velik broj osiguranika dobio je točne informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog i austrijskog osiguranja, a pojedini korisnici riješili su pojedina sporna pitanja vezana uz svotu mirovine.
Ove će se godine razgovorni dani s predstavnicima austrijskog mirovinskog osiguranja održati:

 -----------------

REPUBLIKA SLOVENIJA
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 2007. godine organizira razgovorne dane zajedno sa slovenskim nositeljem mirovinskog osiguranja.
Ove će se godine razgovorni dani  s predstavnicima slovenskog mirovinskog osiguranja održati:

LETAK

 ---------------

REPUBLIKA SRBIJA
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 2011. godine također organizira s osiguranicima razgovorne dane hrvatskog i srpskog nositelja mirovinskog osiguranja.
Ove će se godine razgovorni dani  s predstavnicima srpskog mirovinskog osiguranja održati:

KONTAKT OSOBE:

1. Ljerka Žubrinić – tel: 01/ 4595-244, e-mail: ljerka.zubrinic@mirovinsko.hr
2. Romana Negovetić – tel: 01/ 4595 230, e-mail: romana.negovetic@mirovinsko.hr

LETAK
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1554821 Osiguranika - ukupno

1323311  Radnici kod pravnih osoba
123498  Radnici kod fizičkih osoba
63329  Obrtnici
19520  Poljoprivrednici
20010  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5067  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.08.2018.
broj prijava  1304
broj odjava  1543


opširnije

1233508 Korisnika mirovina - ukupno


503250  Korisnici starosnih mirovina
23136 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84228 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189923  Korisnici prijevremene mirovine
252  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193373  Korisnici invalidskih mirovina
239346  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668211 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565297 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,84 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2018. (6.352 kn) iznosi 56,12%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.287,61 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2018.
(u srpnju 2018.)

U Zavodu je bilo 

132531 korisnika doplatka za djecu za 256 715 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 383,08 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 447,01 kn. ... arhiva