U provedbi ovrha na mirovinama – dio mirovine izuzet od ovrhe

Zagreb, 15.07.2013.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ovrhu na mirovinskom primanju provodi na temelju sudskih ili javnobilježničkih rješenja kao ovršenikov dužnik. Ovršni zakon ( «Narodne novine» broj 112/12.- dalje OZ) priječi ovrhu na cijeli iznos mirovinskog primanja i osigurava nužni zakonski dio, a prije izmjene OZ-a izuzetak su bili slučajevi gdje se na temelju izjave umirovljenika plijenila cijela mirovina. Počevši od isplate mirovina za veljaču 2013., Zavod je temeljem Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima («Narodne novine» broj 6/13.) i nalogu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, izmijenio postupanje u provedbi ovrhe na mirovinskom primanju na temelju izjava o zapljeni dužnika, prema kojima je u okviru dane suglasnosti dužnika i naloga ovrhovoditelja/vjerovnika bila obvezujuća pljenidba dijela/cijelog iznosa mirovinskog primanja.
Navedena izmjena odnosi se na primjenu članka 173. OZ-a prema kojem se ovršeniku treba isplatiti dio mirovinskog primanja izuzet od ovrhe. Navedena primanja u uvjetima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima korisnika mirovinskog primanja, kojima se mirovinska primanja isplaćuju na račun otvoren u poslovnim bankama, Zavod uplaćuje na poseban račun korisnika mirovinskog primanja prema obavijesti FINA-e. Korisnik mirovinskog primanja može podnijeti Zahtjev za izdavanje obavijesti o postupku obustave iz mirovine, a tiskanica Zahtjeva objavljena je i na web stranici Zavoda.

Zbog primjene članka 173. Ovršnog zakona, prema članku 26. stavku 3. Pravilnika pojedinim ovrhovoditeljima/vjerovnicima smanjena je visina uplate u njihovu korist ili je obustavljena daljnja uplata njihovih tražbina do stjecanja uvjeta za nastavak pljenidbe prema prednosnom redu naplate.

Što je sigurno od ovrhe?

Kad je mirovina veća od prosječne plaće:
- dvije trećine prosječne neto plaće
- pola prosječne neto plaće kada je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
- četvrtina neto plaće u slučaju ovrhe za uzdržavanje djeteta


Kad je mirovina manja od prosječne plaće
- dvije trećine iznosa mirovine
- pola iznosa mirovine ako je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i za uzdržavanje djeteta

Kod naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za njegu i pomoć
- u pravilu su izuzete od ovrhe osim pola iznosa tih primanja radi naplate zakonskog uzdržavanja

Podsjećamo da je neto-plaća - prosječan iznos mjesečne neto-plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj-kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u „Narodnim novinama“ najkasnije do 31. prosinca te godine, a tako utvrđeni iznos primjenjuje se u idućoj godini. Za 2013. utvrđen je iznos od 5.464,00 kn («Narodne novine» broj 128/12.).


Novi iznos minimalne plaće

Također valja istaknuti da je Uredbom Vlade Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 51/13.) visina minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. utvrđena u bruto iznosu od 2.984,78 kn.

Tako utvrđena visina minimalne plaće primjenjuje se pri izračunu dijela mirovinskog primanja izuzetog od ovrhe koja se provodi prema poreznim propisima (prema osnovi mirovine kao stalnog novčanog primanja do iznosa minimalne plaće u RH utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći), za nove ovrhe, koje će se početi provoditi  od mirovine za lipanj 2013., tj. s početkom ovrhe od 1. srpnja 2013.

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.03.2018.
broj prijava  2096
broj odjava  1385


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva