U provedbi ovrha na mirovinama – dio mirovine izuzet od ovrhe

Zagreb, 15.07.2013.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ovrhu na mirovinskom primanju provodi na temelju sudskih ili javnobilježničkih rješenja kao ovršenikov dužnik. Ovršni zakon ( «Narodne novine» broj 112/12.- dalje OZ) priječi ovrhu na cijeli iznos mirovinskog primanja i osigurava nužni zakonski dio, a prije izmjene OZ-a izuzetak su bili slučajevi gdje se na temelju izjave umirovljenika plijenila cijela mirovina. Počevši od isplate mirovina za veljaču 2013., Zavod je temeljem Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima («Narodne novine» broj 6/13.) i nalogu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, izmijenio postupanje u provedbi ovrhe na mirovinskom primanju na temelju izjava o zapljeni dužnika, prema kojima je u okviru dane suglasnosti dužnika i naloga ovrhovoditelja/vjerovnika bila obvezujuća pljenidba dijela/cijelog iznosa mirovinskog primanja.
Navedena izmjena odnosi se na primjenu članka 173. OZ-a prema kojem se ovršeniku treba isplatiti dio mirovinskog primanja izuzet od ovrhe. Navedena primanja u uvjetima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima korisnika mirovinskog primanja, kojima se mirovinska primanja isplaćuju na račun otvoren u poslovnim bankama, Zavod uplaćuje na poseban račun korisnika mirovinskog primanja prema obavijesti FINA-e. Korisnik mirovinskog primanja može podnijeti Zahtjev za izdavanje obavijesti o postupku obustave iz mirovine, a tiskanica Zahtjeva objavljena je i na web stranici Zavoda.

Zbog primjene članka 173. Ovršnog zakona, prema članku 26. stavku 3. Pravilnika pojedinim ovrhovoditeljima/vjerovnicima smanjena je visina uplate u njihovu korist ili je obustavljena daljnja uplata njihovih tražbina do stjecanja uvjeta za nastavak pljenidbe prema prednosnom redu naplate.

Što je sigurno od ovrhe?

Kad je mirovina veća od prosječne plaće:
- dvije trećine prosječne neto plaće
- pola prosječne neto plaće kada je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
- četvrtina neto plaće u slučaju ovrhe za uzdržavanje djeteta


Kad je mirovina manja od prosječne plaće
- dvije trećine iznosa mirovine
- pola iznosa mirovine ako je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i za uzdržavanje djeteta

Kod naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za njegu i pomoć
- u pravilu su izuzete od ovrhe osim pola iznosa tih primanja radi naplate zakonskog uzdržavanja

Podsjećamo da je neto-plaća - prosječan iznos mjesečne neto-plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj-kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u „Narodnim novinama“ najkasnije do 31. prosinca te godine, a tako utvrđeni iznos primjenjuje se u idućoj godini. Za 2013. utvrđen je iznos od 5.464,00 kn («Narodne novine» broj 128/12.).


Novi iznos minimalne plaće

Također valja istaknuti da je Uredbom Vlade Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 51/13.) visina minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. utvrđena u bruto iznosu od 2.984,78 kn.

Tako utvrđena visina minimalne plaće primjenjuje se pri izračunu dijela mirovinskog primanja izuzetog od ovrhe koja se provodi prema poreznim propisima (prema osnovi mirovine kao stalnog novčanog primanja do iznosa minimalne plaće u RH utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći), za nove ovrhe, koje će se početi provoditi  od mirovine za lipanj 2013., tj. s početkom ovrhe od 1. srpnja 2013.

 


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.12.2018.
broj prijava  1819
broj odjava  1917


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva