U provedbi ovrha na mirovinama – dio mirovine izuzet od ovrhe

Zagreb, 15.07.2013.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ovrhu na mirovinskom primanju provodi na temelju sudskih ili javnobilježničkih rješenja kao ovršenikov dužnik. Ovršni zakon ( «Narodne novine» broj 112/12.- dalje OZ) priječi ovrhu na cijeli iznos mirovinskog primanja i osigurava nužni zakonski dio, a prije izmjene OZ-a izuzetak su bili slučajevi gdje se na temelju izjave umirovljenika plijenila cijela mirovina. Počevši od isplate mirovina za veljaču 2013., Zavod je temeljem Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima («Narodne novine» broj 6/13.) i nalogu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, izmijenio postupanje u provedbi ovrhe na mirovinskom primanju na temelju izjava o zapljeni dužnika, prema kojima je u okviru dane suglasnosti dužnika i naloga ovrhovoditelja/vjerovnika bila obvezujuća pljenidba dijela/cijelog iznosa mirovinskog primanja.
Navedena izmjena odnosi se na primjenu članka 173. OZ-a prema kojem se ovršeniku treba isplatiti dio mirovinskog primanja izuzet od ovrhe. Navedena primanja u uvjetima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima korisnika mirovinskog primanja, kojima se mirovinska primanja isplaćuju na račun otvoren u poslovnim bankama, Zavod uplaćuje na poseban račun korisnika mirovinskog primanja prema obavijesti FINA-e. Korisnik mirovinskog primanja može podnijeti Zahtjev za izdavanje obavijesti o postupku obustave iz mirovine, a tiskanica Zahtjeva objavljena je i na web stranici Zavoda.

Zbog primjene članka 173. Ovršnog zakona, prema članku 26. stavku 3. Pravilnika pojedinim ovrhovoditeljima/vjerovnicima smanjena je visina uplate u njihovu korist ili je obustavljena daljnja uplata njihovih tražbina do stjecanja uvjeta za nastavak pljenidbe prema prednosnom redu naplate.

Što je sigurno od ovrhe?

Kad je mirovina veća od prosječne plaće:
- dvije trećine prosječne neto plaće
- pola prosječne neto plaće kada je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
- četvrtina neto plaće u slučaju ovrhe za uzdržavanje djeteta


Kad je mirovina manja od prosječne plaće
- dvije trećine iznosa mirovine
- pola iznosa mirovine ako je riječ o ovrsi na osnovi zakonskog  uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i za uzdržavanje djeteta

Kod naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za njegu i pomoć
- u pravilu su izuzete od ovrhe osim pola iznosa tih primanja radi naplate zakonskog uzdržavanja

Podsjećamo da je neto-plaća - prosječan iznos mjesečne neto-plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj-kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u „Narodnim novinama“ najkasnije do 31. prosinca te godine, a tako utvrđeni iznos primjenjuje se u idućoj godini. Za 2013. utvrđen je iznos od 5.464,00 kn («Narodne novine» broj 128/12.).


Novi iznos minimalne plaće

Također valja istaknuti da je Uredbom Vlade Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 51/13.) visina minimalne plaće za razdoblje od 1. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. utvrđena u bruto iznosu od 2.984,78 kn.

Tako utvrđena visina minimalne plaće primjenjuje se pri izračunu dijela mirovinskog primanja izuzetog od ovrhe koja se provodi prema poreznim propisima (prema osnovi mirovine kao stalnog novčanog primanja do iznosa minimalne plaće u RH utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći), za nove ovrhe, koje će se početi provoditi  od mirovine za lipanj 2013., tj. s početkom ovrhe od 1. srpnja 2013.

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1559197 Osiguranika - ukupno

1325568  Radnici kod pravnih osoba
125240  Radnici kod fizičkih osoba
64289  Obrtnici
19502  Poljoprivrednici
19542  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4970  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.10.2018.
broj prijava  1968
broj odjava  2006


opširnije

1233211 Korisnika mirovina - ukupno


502939  Korisnici starosnih mirovina
23949 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84074 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190814  Korisnici prijevremene mirovine
260 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192441  Korisnici invalidskih mirovina
238734  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668091 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565120 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,26 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.644,62  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2018. (6.206 kn) iznosi 58,73 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.347,18 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.400.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2018.
(u rujnu 2018.)

U Zavodu je bilo 

147393 korisnika doplatka za djecu za 287004 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,41 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,67 kn. ... arhiva