HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o OIB-u

Zagreb, 03.10.2013.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje od ukupnog broja korisnika mirovina koji mirovinu primaju u Republici Hrvatskoj (oko 1,1 milijun) samo 5 500 korisnika nema evidentiran Osobni identifikacijski broj (OIB). Samo oni korisnici mirovine kojima Porezna uprava nije dodijelila OIB, trebaju se javiti Poreznoj upravi radi podnošenja zahtjeva za dodjelu OIB-a. Svi ostali korisnici mirovine u Republici Hrvatskoj, mogu provjeriti na odresku od mirovine ili na izvodu iz banke,  je li im OIB naveden. Ako je naveden, OIB tih korisnika nalazi se u evidenciji HZMO-a i neće im se obustaviti isplata mirovine.
Više informacija-  Obavijest korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem izvan Republike Hrvatske- Podnošenje zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj  2016.
(u svibnju 2016.)

U Zavodu je bilo:

1449815 Osiguranika - ukupno

1233111  Radnici kod pravnih osoba
110589  Radnici kod fizičkih osoba
58258  Obrtnici
20038  Poljoprivrednici
21290  Samostalne profesionalne djelatnosti
202  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6327  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.06. 2016.
2770  prijave
1647  odjave


opširnije

1231031 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za travanj 2016. (isplata u svibnju 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za za 1745 korisnika (31 korisnika mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1714 u inozemstvu).

508032 Korisnici starosnih mirovina
11816 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
173993 Korisnici prijevremene mirovine
103 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
205478 Korisnici invalidskih mirovina
245032 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

667965 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
563066 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)
1:1,18 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.399,52 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2016. (5.722 kn) iznosi 59,41 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.169,28 kn.
  • Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.070.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2016.
(u svibnju 2016.)

U Zavodu je bilo 

163 743  korisnika doplatka za djecu za 312 397 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,06 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 402,60 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 125.770.000 kn.

 ... arhiva