SAMO ZA KORISNIKE MIROVINSKIH PRIMANJA - PROVJERA POSTOJANJA OIB-a U EVIDENCIJAMA HZMO-a

Zagreb, 04.11.2013.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje od ukupnog broja korisnika mirovina (1,1 milijun) koji mirovinu primaju u Republici Hrvatskoj, oko 2 500 korisnika nema evidentiran Osobni identifikacijski broj (OIB). Korisnici mirovine u Republici Hrvatskoj, mogu provjeriti na „odresku“ od mirovine ili na izvodu iz banke, je li im OIB naveden. Ako je naveden, OIB tih korisnika nalazi se u evidenciji HZMO. Uvidom u bazu podataka HZMO-a utvrđeno je da određeni broj korisnika hrvatske mirovine s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, nema evidentiran podatak o OIB-u, iako im je uz dostavljanje tiskanice potvrde o životu dostavljena i Obavijest o obvezi pribavljanja OIB-a. Korisnici s prebivalištem izvan RH , zahtjev za dodjelu OIB-a (s potrebnom dokumentacijom) trebaju uputiti Poreznoj upravi, a podatak o dodijeljenom OIB-u Porezna uprava će proslijediti Zavodu. Svi korisnici mirovinskih primanja (s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske) preko web stranica Zavoda, mogu provjeriti postoji li njihov OIB u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nova Internetska aplikacija omogućava (preko padajućeg izbornika) unosom OIB-a (Osobnog identifikacijskog broja) ili OB (Osobnog broja) i datuma rođenja, provjeru je li navedeni OIB u evidencijama HZMO-a. Provjera postojanja OIB-a u evidencijama umirovljenika HZMO-a.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva