SAMO ZA KORISNIKE MIROVINSKIH PRIMANJA - PROVJERA POSTOJANJA OIB-a U EVIDENCIJAMA HZMO-a

Zagreb, 04.11.2013.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje od ukupnog broja korisnika mirovina (1,1 milijun) koji mirovinu primaju u Republici Hrvatskoj, oko 2 500 korisnika nema evidentiran Osobni identifikacijski broj (OIB). Korisnici mirovine u Republici Hrvatskoj, mogu provjeriti na „odresku“ od mirovine ili na izvodu iz banke, je li im OIB naveden. Ako je naveden, OIB tih korisnika nalazi se u evidenciji HZMO. Uvidom u bazu podataka HZMO-a utvrđeno je da određeni broj korisnika hrvatske mirovine s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, nema evidentiran podatak o OIB-u, iako im je uz dostavljanje tiskanice potvrde o životu dostavljena i Obavijest o obvezi pribavljanja OIB-a. Korisnici s prebivalištem izvan RH , zahtjev za dodjelu OIB-a (s potrebnom dokumentacijom) trebaju uputiti Poreznoj upravi, a podatak o dodijeljenom OIB-u Porezna uprava će proslijediti Zavodu. Svi korisnici mirovinskih primanja (s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske) preko web stranica Zavoda, mogu provjeriti postoji li njihov OIB u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nova Internetska aplikacija omogućava (preko padajućeg izbornika) unosom OIB-a (Osobnog identifikacijskog broja) ili OB (Osobnog broja) i datuma rođenja, provjeru je li navedeni OIB u evidencijama HZMO-a. Provjera postojanja OIB-a u evidencijama umirovljenika HZMO-a.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva