HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 3. svibnja 2002. Vukovar, Ilok, Tovarnik, Lovas - povrat doprinosa

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas mogu ostvariti povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to od 24. svibnja 2001.

Povrat se može ostvariti u skladu s člankom 23. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara («Narodne novine», broj 44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas («Narodne novine», broj 24/02).

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja tog prava propisani su u Naputku Ministarstva financija i Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo («Narodne novine» broj 49/02).

PRAVO NA POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA IMAJU:

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas.

Poslodavcem se ne smatra poslodavac kojemu se izdaci za plaću, odnosno djelatnost osiguravaju:
- u državnom proračunu

- u proračunu jedinica lokalne samouprave

- u izvan proračunskim fondovima

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci podnose na obrascu koji je tiskan uz Naputak o ostvarivanju prava na povrat uplaćenih doprinosa («Narodne novine» broj 49/02), Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi u Vukovaru i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu u Vinkovcima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevu za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa prilaže se:

- sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti
-
 preslika osobne iskaznice

Nakon provjere statusa poslodavaca i zaposlenika te utvrđivanja činjenice da su uplaćeni doprinosi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnja služba u Zagrebu će podatke ujediniti i navesti brojčanu oznaku s kojih će se skinuti ti prihodi i dostaviti Financijskoj agenciji, koja će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, obaviti povrat doprinosa.

Zahtjevi koji ne budu u skladu s ovim naputkom, vratit će se podnositeljima zahtjeva. 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14. 11. 2019.
broj prijava  2 001
broj odjava   1 903


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva