HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 3. svibnja 2002. Vukovar, Ilok, Tovarnik, Lovas - povrat doprinosa

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas mogu ostvariti povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to od 24. svibnja 2001.

Povrat se može ostvariti u skladu s člankom 23. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara («Narodne novine», broj 44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas («Narodne novine», broj 24/02).

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja tog prava propisani su u Naputku Ministarstva financija i Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo («Narodne novine» broj 49/02).

PRAVO NA POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA IMAJU:

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas.

Poslodavcem se ne smatra poslodavac kojemu se izdaci za plaću, odnosno djelatnost osiguravaju:
- u državnom proračunu

- u proračunu jedinica lokalne samouprave

- u izvan proračunskim fondovima

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci podnose na obrascu koji je tiskan uz Naputak o ostvarivanju prava na povrat uplaćenih doprinosa («Narodne novine» broj 49/02), Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi u Vukovaru i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu u Vinkovcima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevu za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa prilaže se:

- sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti
-
 preslika osobne iskaznice

Nakon provjere statusa poslodavaca i zaposlenika te utvrđivanja činjenice da su uplaćeni doprinosi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnja služba u Zagrebu će podatke ujediniti i navesti brojčanu oznaku s kojih će se skinuti ti prihodi i dostaviti Financijskoj agenciji, koja će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, obaviti povrat doprinosa.

Zahtjevi koji ne budu u skladu s ovim naputkom, vratit će se podnositeljima zahtjeva. 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.08.2019.
broj prijava  1 910
broj odjava  1 694


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva