Zagreb, 3. svibnja 2002. Vukovar, Ilok, Tovarnik, Lovas - povrat doprinosa

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas mogu ostvariti povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to od 24. svibnja 2001.

Povrat se može ostvariti u skladu s člankom 23. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara («Narodne novine», broj 44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas («Narodne novine», broj 24/02).

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja tog prava propisani su u Naputku Ministarstva financija i Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo («Narodne novine» broj 49/02).

PRAVO NA POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA IMAJU:

Poslodavci koji obavljaju poslovnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas.

Poslodavcem se ne smatra poslodavac kojemu se izdaci za plaću, odnosno djelatnost osiguravaju:
- u državnom proračunu

- u proračunu jedinica lokalne samouprave

- u izvan proračunskim fondovima

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci podnose na obrascu koji je tiskan uz Naputak o ostvarivanju prava na povrat uplaćenih doprinosa («Narodne novine» broj 49/02), Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi u Vukovaru i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu u Vinkovcima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjevu za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa prilaže se:

- sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti
-
 preslika osobne iskaznice

Nakon provjere statusa poslodavaca i zaposlenika te utvrđivanja činjenice da su uplaćeni doprinosi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnja služba u Zagrebu će podatke ujediniti i navesti brojčanu oznaku s kojih će se skinuti ti prihodi i dostaviti Financijskoj agenciji, koja će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, obaviti povrat doprinosa.

Zahtjevi koji ne budu u skladu s ovim naputkom, vratit će se podnositeljima zahtjeva. 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.06.2019.
broj prijava   3 627
broj odjava  3 833


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva