HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

26. sjednica Upravnog vijeća održana 29. svibnja 2014.

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogir d.d. Trogir (BRDT-R-A)


2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. Split (BIST-R-A) i


3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A)


4. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 164 kb)


5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o najmu IBM sistemskog softvera (operativni sistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softvera za podršku rada baza podataka za središnje računalo IBM 2817-M15(IBM zEnterprise 196) za razdoblje od 1.05.2014. do 30.04.2015. za potrebe HZMO-a (pdf, 133 kb)


6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci IBM softverskih produkata za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 115 kb)


7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje 2. godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 123 kb)


8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci programskog produkta ORACLE za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 114 kb)


9. Odluka o cijeni liječničkog stručnog izvješća za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja i o cijeni specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju (pdf, 123 kb)


10. Odluka o cijeni liječničkog izvješća u vezi novčane potpore za njegu bolesnika i specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade radi provođenja kontrolnog pregleda za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja (pdf, 95kb)


11. Kadrovska pitanja


12. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 128 kb)


13. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka u Odsjeku Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Područnoj službi u Zagrebu, za četiri izvršitelja (pdf, 115 kb)


14. Pravilnik o položajnim radnim mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (pdf, 3,6MB)


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču 2019.
(u ožujku 2019.)

U Zavodu je bilo:

1507243 Osiguranika - ukupno

1301847  Radnici kod pravnih osoba
101725  Radnici kod fizičkih osoba
59812  Obrtnici
19350  Poljoprivrednici
19321  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5103  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.04.2018.
broj prijava  3 370
broj odjava  1 910


opširnije

1239963 Korisnika mirovina - ukupno


504923  Korisnici starosnih mirovina
27883 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83253 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196112  Korisnici prijevremene mirovine
289 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
189606  Korisnici invalidskih mirovina
237897  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671732 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
568231 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.663,22  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2019. (6.400 kn) iznosi 57,24 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.169,29 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.337.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2019.
(u ožujku 2019.)

U Zavodu je bilo 

162968 korisnika doplatka za djecu za  312653 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,99 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn. ... arhiva