HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

26. sjednica Upravnog vijeća održana 29. svibnja 2014.

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogir d.d. Trogir (BRDT-R-A)


2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. Split (BIST-R-A) i


3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za donošenje odluke kojom se ovlašćuje RH za sklapanje Dodatka 1 Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A)


4. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 164 kb)


5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o najmu IBM sistemskog softvera (operativni sistem, alati za razvoj i servisni programi) i IBM softvera za podršku rada baza podataka za središnje računalo IBM 2817-M15(IBM zEnterprise 196) za razdoblje od 1.05.2014. do 30.04.2015. za potrebe HZMO-a (pdf, 133 kb)


6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci IBM softverskih produkata za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 115 kb)


7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje 2. godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 123 kb)


8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi prava na održavanje i prava na nadogradnju licenci programskog produkta ORACLE za 2014. godinu za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 114 kb)


9. Odluka o cijeni liječničkog stručnog izvješća za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja i o cijeni specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju (pdf, 123 kb)


10. Odluka o cijeni liječničkog izvješća u vezi novčane potpore za njegu bolesnika i specijalističkog pregleda, odnosno medicinske obrade radi provođenja kontrolnog pregleda za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja (pdf, 95kb)


11. Kadrovska pitanja


12. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf, 128 kb)


13. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje vještaka u Odsjeku Centra za medicinsko vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Područnoj službi u Zagrebu, za četiri izvršitelja (pdf, 115 kb)


14. Pravilnik o položajnim radnim mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (pdf, 3,6MB)


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1546848 Osiguranika - ukupno

1322851  Radnici kod pravnih osoba
116509  Radnici kod fizičkih osoba
63302  Obrtnici
19492  Poljoprivrednici
19682  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4927  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.11.2018.
broj prijava  2673
broj odjava  2172


opširnije

1234073 Korisnika mirovina - ukupno


503587  Korisnici starosnih mirovina
24487 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83991 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
191435  Korisnici prijevremene mirovine
263 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192060  Korisnici invalidskih mirovina
238250  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668712 Korisnici mirovina - žene (54,19%)
565361 Korisnici mirovina - muškarci (45,81%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.653,92  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2018. (6.264 kn) iznosi 58,33 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.381,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.315.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo 

151035 korisnika doplatka za djecu za 288834 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 368,72 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,33 kn. ... arhiva