HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Vlada donijela Uredbu o izmjenama i dopunama ZOMO-a

Zagreb, 24.12.2014.
 Na 200. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koja je objavljena u Narodnim novinama , broj 151 od 19. prosinca 2014., a stupa na snagu 1. siječnja 2015.
Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, predstavljajući Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, na sjednici Vlade naglasio je da se ovom Uredbom ispunjava ono što je dogovoreno u Hrvatskom saboru na sastanku s hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, te pojasnio da se razdvajanje mirovina hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata odgađa za šest mjeseci, s 31. prosinca 2014. na 30. lipnja 2015., iako samo razdvajanje mirovina neće donijeti nikakve promjene u visini mirovine. Ostalim korisnicima kojima je dio mirovine određen, odnosno ostvaren prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima razdvaja se mirovina koja im pripada na dan 31. prosinca 2014., a Zavod će o tome donijeti rješenje u roku od 60 dana.
Uredbom se izvršava usklađivanje sa zakonima koji su u međuvremenu doneseni tijekom 2014.
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, broj 85/2014), koji je stupio na snagu 25. srpnja 2014., propisano je ustrojavanje  Jedinstvenog tijela vještačenja koje je sastavni dio Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod za vještačenje). Počevši od 1. siječnja 2015. Zavod za vještačenje obavljat će poslove vještačenja u prvome i drugom stupnju za potrebe ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, a te poslove neće više obavljati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Zavod za vještačenje obavljat će vještačenje za potrebe ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja primjenom metodologija utvrđenih u Uredbi o metodologijama vještačenja, koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. te su slijedom toga izmijenjene ili dopunjene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju na odgovarajući način kako bi se izbjegla pravna nesigurnost. Posebno je određeno da će se u postupcima u kojima se odlučuje o zahtjevima za ostvarivanja prava na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, a koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove Uredbe, vještačenje provoditi u novom Zavodu za vještačenje prema propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja zahtjeva za ostvarivanje prava.
Osim toga, Uredbom se usklađivanje ZOMO i sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Preciznije je određeno da jednak pristup pravima iz mirovinskog osiguranja imaju osiguranici koji rade s nepunim radnim vremenom, kao i oni koji rade s punim radnim vremenom.
Uredbom su uređene i odredbe o rokovima za prijavu samostalnih obveznika te prijavljivanje radnika kod poslodavaca. Poslodavac je dužan radnika prijaviti osam dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada. Ako radnik ne započne raditi kod poslodavca na dan početka rada navedenog u ugovoru, poslodavac je dužan tu činjenicu dojaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije na taj dan. Nakon uspostavljanja prijave, obveznik preuzima potvrdu u elektroničkom (PDF) obliku (ako je Zavodu dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku). Potvrda služi kao dokaz nadležnim tijelima da je prijava uspostavljena u zakonskom roku. Aplikacija e-prijava Zavoda dostupna je 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. Novost je da je propisana i visoka novčana kazna za poslodavca, odnosno obveznika doprinosa (od 61.000,00 do 100.000,00 kn) ako ne dojavi Zavodu da osiguranik nije započeo raditi.
Također je promijenjen naziv prijevremene starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranja u starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika jer ima obilježja starosne mirovine - stječe se  navršenjem 60 godina života i stažem osiguranja od 41 godine, a određuje se bez umanjenja. Važno je napomenuti da se mogućnost rada do polovice punog radnog vremena uz isplatu starosne mirovine ne odnosi na starosnu mirovina za dugogodišnjeg osiguranika. Osiguranik koji istovremeno ispunjava uvjete za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i starosnu mirovinu (65 godina života –muškarac, odnosno 61 godinu i 3 mjeseca u 2015. godini–žena - uvjet starosne dobi iz prelaznog razdoblja za žene) nema pravo na izbor starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, može ostvariti pravo samo na starosnu mirovinu.
Preciznije je definirano za koje je podatke (matična evidencija) Zavod javni, a za koje podatke i temeljni registar podataka. Dostupnost prikupljenih autentičnih podataka Zavod će osigurati svim tijelima javnog sektora preko državne informacijske infrastrukture. Isprave koje Zavod izdaje u granicama svoje nadležnosti i u propisanom obliku smatraju se javnim ispravama, a sada se to odnosi i na mikrofilmske i digitalne kopije isprave, odnosno reprodukciju tih kopija.
Također je utvrđeno da se zapisnik kojim Zavod utvrdi nepravilnosti u odnosu na osnovicu za ostvarivanje prava za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obvezno dostavlja Poreznoj upravi, a činjenice utvrđene u postupku ovakve kontrole sada predstavljaju okolnosti na temelju kojih Porezna uprava može pokrenuti postupak radi donošenja poreznog rješenja na osnovi posebnih propisa.Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1563560 Osiguranika - ukupno

1328529  Radnici kod pravnih osoba
126880  Radnici kod fizičkih osoba
63941  Obrtnici
19480  Poljoprivrednici
19607  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5036  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2018.
broj prijava  3055
broj odjava  4974


opširnije

1233430 Korisnika mirovina - ukupno


503108  Korisnici starosnih mirovina
23560 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84162 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190335  Korisnici prijevremene mirovine
256 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192924  Korisnici invalidskih mirovina
239085  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668180 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565250 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,34 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2018. (6.276 kn) iznosi 56,79 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.294,25 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.550.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo 

138751 korisnika doplatka za djecu za 269 689 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 379,63 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 398,97 kn. ... arhiva